Sociale huisvesting

OCMW Brecht werkt nauw samen met SVK Het SAS. Het sociaal verhuurkantoor huurt woningen van private eigenaars en verhuurt ze verder aan mensen met een laag inkomen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je kan bij OCMW Brecht terecht voor alle informatie hierrond.

Daarnaast heeft OCMW Brecht enkele woningen beschikbaar om mensen in crisissituaties tijdelijk, voor een korte periode te huisvesten. In tussentijd zoekt de maatschappelijk werker samen met de cliënt naar andere, definitieve huisvesting.