Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering biedt zwaar zorgbehoevenden een tegemoetkoming of tenlasteneming in de kosten voor niet-medische zorg. Deze verplichte verzekering bestaat sinds 1 oktober 2001. Maandelijks keert ze aan ongeveer 180.000 personen een vergoeding uit.

De Vlaamse zorgverzekering is niet hetzelfde als de ziekteverzekering en heeft dus niets te maken met een hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen die mutualiteiten aanbieden.

Voorwaarden

De Vlaamse zorgverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar.

 • Wie in Vlaanderen woont of komt wonen, is verplicht aan te sluiten indien hij of zij 26 of ouder is (aansluiten in het jaar dat hij of zij 26 wordt).
 • Wie in Brussel woont, kan zich vrijwillig aansluiten.
 • Wie in Wallonië of het buitenland woont, is vrijgesteld van aansluiting.

Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk.

Procedure

Om aan te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering moet u lid worden bij één van de 7 erkende zorgkassen in Vlaanderen. U heeft drie mogelijkheden:

 1. de zorgkas van uw mutualiteit (waar u uw ziekteverzekering of een aanvullend product hebt):
  • Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
  • Neutrale Zorgkas Vlaanderen
  • Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
 2. de zorgkas van DKV
 3. de Vlaamse Zorgkas

De contactgegevens van deze erkende zorgkassen vindt u op de website van de Vlaamse zorgverzekering.

Normaal gezien krijgt u van de zorgkas van uw ziekenfonds een uitnodiging tot het betalen van uw bijdrage in het jaar dat u 26 wordt of wanneer u in Vlaanderen of Brussel komt wonen.

Zodra u uw eerste bijdrage betaalt, bent u aangesloten bij de Vlaamse zorgverzekering. Voor de volgende jaren zal de zorgkas waarbij u zich hebt aangesloten, u uitnodigen om de verschuldigde bijdrage te betalen.

Indien u verplicht bent om aan te sluiten en u doet dit niet uit eigen beweging, dan wordt u automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

Let op!
Indien u minstens 3 bijdragen, na een aangetekend schrijven, nog steeds niet betaald hebt, krijgt u een een administratieve geldboete van 250 euro (100 euro bij verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering). Daarnaast loopt u ook een schorsing op van 4 maanden per jaar dat u uw bijdrage na 31 december van dat jaar betaald heeft.

Prijs

U betaalt jaarlijks een ledenbijdrage van 25 euro. Wanneer u in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering betaalt u slechts 10 euro.
 

Uitzonderingen

Wie 26 jaar is en in Vlaanderen woont, moet verplicht aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering.
Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk.

Regelgeving

Decreet 30 maart 1999: organisatie van de zorgverzekering.