Ouderen Adviesraad

Omschrijving

De Ouderen Adviesraad behartigt de belangen van alle 55-plussers uit Brecht. Een groot deel van de taak bestaat eruit om voorstellen en advies te formuleren over thema's die ouderen aanbelangen aan het gemeentebestuur of  OCMW. In onze statuten vind je de nodige informatie.

Samenstelling

De Brechtse ouderenadviesraad is als volgt samengesteld:

 • vertegenwoordiging vanuit Brechtse ouderenverenigingen
  • Bond Gepensioneerden Sint-Job-in-'t-Goor: Elvire Couchier en Johnny Lauwers
  • OKRA Brecht-centrum: Rosa Floren en Jos Schrijvers
  • OKRA Sint-Job-in-'t-Goor: Guy Braet en André Wilmsen
  • OKRA Sint-Lenaarts: Leo Gorrens en Ben Resseler
  • OKRA Overbroek: Roger Mertens en Leon Van Ginneken
  • NEOS groot-Brecht: Rita Hooybergs en Jean Van Gutschoven

 

 • vertegenwoordiging vanuit Brechtse woonzorgcentra
  • De Kleine Kasteeljes
  • Klavertje Vier
  • WZC Sint-Maria
  • WZC Sint-Lenaartshof

 

 • vertegenwoordiging vanuit gemeentebestuur en OCMW
  • OCMW-voorzitter: Annemie Van Dyck

 

 • externe deskundigen
  • dienst welzijn: Kris Van Dijck
  • dienstencentrum De Lindeboom: Liesbeth Van Menxel
  • dienstencentrum Het Sluisken / ouderenconsulent: Bart Neefs

Het dagelijk bestuur van de ouderenadviesraad bestaat uit:

 • voorzitter: Guy Braet
 • ondervoorzitter: Jean Van Gutschoven
 • secretaris: Bart Neefs
 • penningmeester: Liesbeth Van Menxel

Vergaderingen

De vergaderingen van de Brechtse ouderenadviesraad zijn enkel bij te wonen door de erkende leden voor de huidige legislatuur. De vergadering vindt eenmaal per maand op maandag plaats in dienstencentrum Het Sluisken.

Verslagen

De verslagen van de laatste ouderenadviesraden: 16 januari 2017, 20 februari 2017 en 20 maart 2017.