Buurt informatie netwerken (BIN)

Wat is een BIN? 
Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband binnen een bepaalde buurt(omgeving)  tussen burgers, politie en bestuurlijke overheden met de bedoeling informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan.  

Doelstelling BIN? 
Tot de doelstellingen van een BIN behoren: het verhogen van het veiligheidsgevoel, het versterken van de sociale samenhang, het bewustzijn van het belang van criminaliteitspreventie verhogen, het voorkomen van criminaliteit en, in het kader van een integrale benadering van veiligheid, het doorgeven van informatie over brandpreventie en de preventie van Co-intoxicatie.  

Rol van de BIN-coördinator/BIN-leden? 
De BIN-coördinator, ondersteund door de BIN-leden (al dan niet deel uitmakend van een opgericht bestuur), heeft hierbij een veelzijdige taak te vervullen. Zo fungeert hij niet alleen als aanspreekpunt binnen de buurt, maar ook als doorgeefluik van mailverkeer uitgaande van de dienst preventie (o.a.: preventietips, feedback over gemaakte meldingen, …). In geval van urgente feiten die de aandacht van de ‘alerte’ bewoners vereisen, worden de BIN-leden via de BIN-foon op zeer snelle wijze gealarmeerd. 

In onze gemeente zijn er momenteel 12 actieve BIN’s. Meer informatie over de BIN-werking kan je vinden op  https://www.politie.be/5355/vragen/buurtinformatienetwerken.