Voorlopig rijbewijs

Wat

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat je de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Voor de categorie B zijn er twee verschillende modellen:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden (M36) geldig en niet verlengbaar. Een nieuw exemplaar is verkrijgbaar nadat het vorige 3 jaar verlopen is, op voorwaarde dat je opnieuw slaagt voor het theoretisch examen.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Het is 18 maanden (M18) geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar. Een nieuw exemplaar is verkrijgbaar nadat het vorige 3 jaar verlopen is, op voorwaarde dat je opnieuw slaagt voor het theoretisch examen.

Voor de overige categorieën (uitgezonderd categorie AM en G) bestaat een voorlopig rijbewijs met een geldigheidsduur van 12 maanden. Het is niet verlengbaar en niet hernieuwbaar voor dezelfde categorie binnen een periode van 3 jaar na afloop van de geldigheidsduur. Voor bepaalde categorieën is het verplicht praktisch rijonderricht te volgen in een erkende rijschool, alvorens je het voorlopig rijbewijs kunt aanvragen. Kijk voor meer informatie bij Goca-rijbewijs

Nieuw vanaf 1 februari 2019

Voorlopig rijbewijs M12: voor kandidaten waarvan het voorlopig rijbewijs is verlopen én die geen drie jaar wensen te wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs M36 of M18 aan te vragen. U kunt het voorlopig rijbewijs M12 komen halen als u aan volgende voorwaarden voldoet:

 • De aanvrager moet houder zijn geweest van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvan de geldigheidsduur nog geen drie jaar is verstreken.
 • Het theoretisch examen moet nog geldig zijn, anders opnieuw afleggen.
 • De aanvrager moet minimum 6 uren praktische rijlessen in een erkende rijschool hebben gevolgd nadat de geldigheid van zijn voorlopig rijbewijs M36 of M18 verlopen was.
 • Eén of twee begeleiders moeten worden aangeduid.
Voorwaarden
 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
Procedure

Offline aanvraag:
Vraag je voorlopig rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken. Je maakt hiervoor een afspraak via bovenstaande knop.
Een paar dagen later kan je het komen afhalen.

Online aanvraag (beschikbaar voor voorlopig rijbewijs model 18 maanden):
Vraag je voorlopig rijbewijs aan via de applicatie Beldrive.
Betaling en afhaal van het voorlopig rijbewijs gebeuren op afspraak bij de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen?

Offline aanvraag:

 • Je identiteitskaart;
 • aanvraagformulier met geslaagd theorie examen;
 • als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee;
 • als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider (begeleiders invullen op aanvraag en ondertekenen);
 • in geval van verlies of diefstal van je huidig rijbewijs: attest van de politie. 

Online aanvraag:

 • Een verbinding via je eID of via de Itsme-applicatie.
 • Het attest van slagen voor het theorie examen.
 • Het rijgeschiktheidsattest dat je ontvangt van de rijschool na 20 uur praktijklessen. 
Bedrag

25,80 euro, te betalen tijdens het afhalen bij de dienst burgerzaken.

Product type
Bewijs
Doelgroep
Burger
Thema
Burger en Overheid Mobiliteit en Openbare Werken
Keywords
voorlopige rijbewijzen