Toegelaten arbeid gepensioneerden

Als gepensioneerde mag je een beroepsactiviteit met een beperkt inkomen uitoefenen.

Het bedrag van de toegelaten beroepsinkomsten is afhankelijk van :

  • de uitgeoefende beroepsactiviteit;
  • de leeftijd;
  • de aard van je pensioen;
  • of je al dan niet een kind ten laste hebt.

Belangrijk is dat je de pensioeninstelling op de hoogte stelt van je beroepsactiviteit.

Kom langs bij de dienst pensioenen voor meer informatie en de papieren die je nodig hebt.

Referenties