Voor- en naschoolse kinderopvang

Zowel Landelijke Kinderopvang Stekelbees als het onderwijs, bieden binnen de gemeente voor- en naschoolse opvang aan.
In de brochure 'kinderopvang in Brecht' vind je eveneens groeps- en gezinsopvang die opvang voorzien voor schoolgaande kinderen.

Brochure kinderopvang in Brecht