Schooltoelage voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Wat

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom gaf de Vlaamse overheid t.e.m. schooljaar 2018-2019 in bepaalde gevallen een schooltoelage voor het basis en secundair onderwijs.

Sinds schooljaar 2019-2020 is deze toelage omgevormd tot de schooltoeslag. Deze wordt automatisch uitbetaald door uw uitbetaler van het Groeipakket.

Voorwaarden

Om een schooltoelage te kunnen krijgen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • jouw nationaliteit
  Je moet op 31 december 2016 Belg zijn. Als u geen Belg bent, moet u of moeten uw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.
   
 • jouw inkomen
  Of je een schooltoelage krijgt of niet, hangt onder meer af van je gezinssituatie en de hoogte van jouw inkomen. Naast uw loon horen daar ook bv. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij. Ook uw kadastraal inkomen speelt in bepaalde gevallen een rol bij de berekening.
   
 • de school of studie van jouw keuze.
  je moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school. Sommige opleidingen komen niet aanmerking.
  Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog enkele bijkomende voorwaarden:
  • kleuteronderwijs
   Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school afhankelijk van de leeftijd.
  • lager onderwijs
   Leerlingen mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
  • secundair onderwijs
   Je kunt een schooltoelage ontvangen tot in het schooljaar waarin je 22 jaar wordt. Voor enkele opleidingen werden uitzonderingen voorzien.
   Ook in het secundair onderwijs moet je voldoende aanwezig zijn. Als je twee opeenvolgende schooljaren meer dan 29 halve dagen (per schooljaar) ongewettigd afwezig was, verliest je jouw schooltoelage.
Procedure

Als je meent in aanmerking te komen voor een school- of studietoelage, dan kan je een aanvraag indienen.

Je hebt twee mogelijkheden:

 • Dien jouw aanvraag voor een studietoelage bij voorkeur digitaal in.
 • Je kunt jouw aanvraag ook schriftelijk indienen per brief. Het papieren aanvraagformulier kan je downloaden, bestellen of aanvragen in jouw school.

Je kan de aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2016 tot en met 1 juni 2017 voor het schooljaar 2016-2017. Er zijn ook verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen bij het invullen van jouw aanvraag.

Bedrag

Bedragen voor het schooljaar 2016 - 2017:

In het basisonderwijs:

 • Kleuters: vast bedrag van 93,21 euro
 • Lager onderwijs: 104,86 euro tot 157,29 euro.

In het basisonderwijs krijgen leerlingen die op internaat zitten, hetzelfde bedrag als de externe leerlingen.

In het secundair onderwijs:

De minimale toelage is 130,60 euro. Het bedrag kan oplopen tot 1.152,99euro voor interne leerlingen.

Er zijn aparte bedragen voor leerlingen in de vierde graad en leerlingen in het deeltijds leerplichtonderwijs.

Het kan een tijdje duren voor uw aanvraag verwerkt is. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u een voorschot aanvragen op uw schooltoelage lager en secundair onderwijs.

Uitzonderingen

Voor specifieke gevallen bestaat een uitzonderlijke toelage.

Product type
Financieel voordeel
Doelgroep
Burger
Thema
Onderwijs en Wetenschap
Keywords
onderwijs studiebeurs studiefinanciering studietoelage studietoelagen toelage