Visie

Het oudercomité zal met veel energie, werkijver en enthousiasme de school ondersteunen. Kortom, wij, ouders, willen eraan werken om van “GBS De Schakel” een school te maken waarin elk kind zich thuis voelt, waar elk kind graag naar toe komt om zich te ontplooien tot iemand waar we met zijn allen fier op kunnen zijn.