Kind en gezin

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

Wat doet Kind en Gezin?

Alle (aanstaande) ouders met kinderen jonger dan 3 jaar kunnen met hun vragen over verzorging, voeding, veiligheid, opvoeding, gezondheid en ontwikkeling terecht bij Kind en Gezin. Ook tijdens de zwangerschap biedt K&G uitgebreide informatie aan. Na de geboorte bezoekt een regioverpleegkundige mama en kind. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Voor gratis preventief toezicht kunnen ouders terecht in de consultatiebureaus. Telefonisch kunnen ze met hun vragen altijd terecht bij de Kind en Gezin-Lijn (078 150 100).

Consultatiebureau Brecht
Gasthuisstraat 32
2960 Brecht
078 150 100

Dienstverlening aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen

Kind en Gezin heeft in zijn dienstverlening bijzondere aandacht voor gezinnen die met uitsluiting bedreigd zijn of in uitsluiting leven. Deze gezinnen hebben vaak een moeilijke toegang tot werk, inkomen, huisvesting, school en gezondheidszorg. Bij allochtone gezinnen verhogen de taalkloof en de cultuurkloof de kans op uitsluiting. Kind en Gezin wil met haar dienstverlening kwetsbare zwangere vrouwen bereiken. Kind en Gezin heeft 15 inloopteams werkzaam in kansarme buurten. Zij organiseren activiteiten rond zorg en opvoeding voor aanstaande ouders en ouders van kinderen tussen 0 en 3 jaar.
De communicatiedragers zijn aangepast aan de behoeften van alle ouders. bv. kernboodschappen worden vertaald met duidelijke afbeeldingen in ‘Kind in Beeld’. Bij anderstaligen worden indien nodig externe tolken ingeschakeld.