Elektronische identiteitskaart (eID)

Wat

Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Je kan er ook je nationaliteit en identiteit mee bewijzen in het buitenland. Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben. Alle Belgische inwoners vanaf de leeftijd van 12 jaar moeten in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart tenzij je in het bezit bent van een geldige Kids-ID.

De identiteitskaart is 10 jaar geldig. De identiteitskaart voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is 6 jaar geldig, de identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig. 

Sinds 1 januari 2014 vervangt de elektronische identiteitskaart je SIS-kaart en heb je ze dus ook nodig bij de apotheker, het ziekenhuis, ...

Om met je identiteitskaart te kunnen werken, dient u te beschikken over de recentste middleware en viewer.

Identiteitskaart verloren of gestolen?

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de dienst burgerzaken of het dichtsbijzijnde politiekantoor. Bij diefstal van je eID doe je altijd aangifte bij de politie om een P.V. te laten opstellen. Je identiteitskaart wordt geblokkeerd en je ontvangt een attest dat je eID voor één maand vervangt, maar wel enkel in België geldig is. Je hebt er alle belang bij om bij verlies of diefstal van je e-ID dit onmiddellijk te melden aan DOC STOP via het gratis nummer 00800 2123 2123, of als dit nummer niet bereikbaar is, door te bellen naar 0032 2 518 2123. Deze dienst blokkeert je kaart alvast, maar je moet achteraf nog wel aangifte doen bij je gemeentebestuur of een politiekantoor. Voor de aanvraag van je nieuwe kaart moet je steeds naar het gemeentehuis komen.Vanaf dat je een verlies of diefstal hebt aangegeven, ben je verplicht om een nieuwe kaart aan te vragen op het gemeentehuis van je woonplaats.

Voorlopige identiteitskaart

Je bent je (geldige) eID kwijt en je vertrekt op reis? Je hebt bovendien geen geldig reispaspoort? Dan kan je een voorlopige identiteitskaart aanvragen. Let wel: de voorlopige identiteitskaart is geldig in de meeste Europese landen, voor maximum 2 maanden. Neem zo snel mogelijk contact op met de dienst burgerzaken om je te informeren over de procedure en mogelijkheden.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar wordt elke Belg automatisch uitgenodigd voor een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas een uitnodiging op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Procedure

De identiteitskaart wordt uitgereikt aan alle Belgen vanaf 12 jaar, tenzij ze nog in het bezit zijn van een geldige Kids-ID. Ze is 10 jaar geldig, behalve voor minderjarigen (6 jaar) en burgers vanaf 75 jaar (30 jaar). Op het einde van deze periode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. Je ontvangt hiervoor een oproepingsbrief.


Je maakt een afspraak met de dienst burgerzaken via bovenstaande knop.
Drie tot vier weken na de aanvraag krijg je een brief die meldt dat je identiteitskaart klaar ligt. 

In de volgende gevallen moet je zelf een vernieuwing aanvragen:

- bij verlies, diefstal of beschadiging van je kaart
- als je pasfoto niet meer gelijkend is
- als je naam, voornaam of geslacht wijzigt
- na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
- als je een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover je gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.
- indien je naar een land reist waar je identiteitskaart langer geldig moet zijn dan de vervaldatum die op je kaart staat.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van je elektronische identiteitskaart:

 • je oproepingsbrief
 • recente pasfoto die aan de voorwaarden  (PDF) voldoet die op de oproepingsbrief staan
 • je huidige identiteitskaart of Kids-ID. Als je je identiteitskaart kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, breng dan het vervangingsattest van de politie mee

Bij het afhalen van je elektronische identiteitskaart:

 • je oude identiteitskaart
 • de enveloppe met de codes die je thuis kreeg

 

  Bedrag

  Gewone procedure: 21,80 euro
  Spoedprocedure: 115,30 euro

  Product type
  Bewijs
  Doelgroep
  Burger
  Thema
  Burger en Overheid
  Keywords
  e-id eid electronisch elektronisch identiteitskaart pin puk pin-code puk-code