Aangifte beroepswijziging

Het is belangrijk dat het beroep dat je uitoefent correct vermeld staat in het rijksregister. Deze informatie staat immers vermeld op uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister en moet actueel zijn. Je beroep is de activiteit waaruit je je voornaamste bestaansmiddelen put en slaat niet noodzakelijk op het diploma dat je behaald hebt.

Procedure

Je kan de beroepswijziging op twee manieren melden:

  • Vul via het e-loket het formulier aangifte van beroepswijziging in (zie ook knop rechts). Na verzending krijg je een bevestiging van ontvangst;
  • Neem contact op met de dienst burgerzaken. De beambte past je beroep aan in je dossier van het rijksregister. Oefen je een beschermd beroep uit (architect, arts, advocaat, notaris, journalist,...), breng dan een officieel document mee.
Wat meebrengen?

 

  • Je identiteitskaart
  • Voor beschermde beroepen een officieel document
Prijs

Gratis