Militiegetuigschrift

Wat

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel (of model 33) is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Het ziekenfonds, de verzekeringskas of de pensioendienst kunnen dit document opvragen.

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst. 

Procedure

Je kan een militiegetuigschrift opvragen in jouw woonplaats bij de dienst burgerzaken. Kom naar het snelloket van de dienst burgerzaken (een afspraak maken is niet nodig). Vraag het uittreksel tijdig aan omdat er soms nog wat opzoekwerk nodig is.

Wat meebrengen?
  • Je identiteitskaart
  • Je militieboekje, als je dat nog hebt
Bedrag

Gratis