Lessius

Schijnbaar rustend tegen de kerkmuur van Brecht en kijkend naar zijn geboortehuis enkele honderden meters verder in de straat die zijn naam draagt, staat het standbeeld van Leonardus Lessius. Het werd gemaakt door Simon Goossens en werd er in 1956 geplaatst door het gemeentebestuur als teken van erkentelijkheid tegenover zijn beroemdste humanist uit de 16de/17de eeuw. Heden ten dage klinkt zijn naam nog in "De Lessius-groep" een niet onbelangrijke groep in het bank- en beleggingswezen en in "De Lessius-hogeschool" in Antwerpen waar toekomstige economisten, bedrijfsleiders, vertalers en tolken worden opgeleid. Locatie: aan de Sint-Michielskerk in Brecht-centrum (tegenover de Gemeenteplaats)

 

Meer weten?