Kapmachtiging

Wat

Wanneer de kapping van bepaalde bomen niet opgenomen is in een goedgekeurd bosbeheerplan, dan hebt u in vele gevallen een kapmachtiging nodig (ook in een privébos).

  • Kappingen die expliciet opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.
  • Voor alle andere kappingen in het kader van het beheer van het bos en die niet leiden tot ontbossing moet een kapmachtiging worden gevraagd bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin het bos gelegen is.

Voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels.

Procedure

Kappingen in privébos moeten eerst aangevraagd worden bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hiervoor moet u een aanvraagformulier invullen. Het ANB beslist dan binnen de zestig dagen of u al dan niet een kapmachtiging krijgt.

Kappingen in openbare bossen (die niet opgenomen zijn in de gezamenlijke houtverkoop) moeten eerst aangevraagd worden. Dat kan door het ingevuld aanvraagformulier naar de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos te sturen.

Uitzonderingen

Kappingen vanwege veiligheidsredenen

  • Een kap is nodig wanneer er direct gevaar bestaat dat personen verwond worden of eigendommen beschadigd geraken. Een boom kan direct gevaar vormen als hij bijv. een opengescheurde kruin heeft of een ingerotte stam.
  • De kap en de motivering ervan moet ten laatste 24 uur na het begin van de kap schriftelijk worden medegedeeld aan ANB.
  • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan met hetzelfde formulier als voor aanvraag van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kap al uitgevoerd is en waarom.

Kappingen vawege sanitaire redenen

  • De kap kan nodig zijn als de bomen ziek zijn, of om ziekten te voorkomen. Bijv. bij schorskever, vorstschade, wortelrot, ...
  • De kap en de motivering ervan moet minstens 14 dagen vóór het begin van de kap worden meegedeeld aan ANB.
  • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan met hetzelfde formulier als voor aanvraag van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kap al uitgevoerd is en waarom.
Toon eigen inhoud