Inschrijffiche speelkriebels

Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de begeleiding. 

De persoon die deze fiche invult, verklaart kennis te hebben genomen van de infobrief die beschikbaar is op www.brecht.be/speelkriebels, bij inschrijving of op het speelplein.

Gegevens kind
Geslacht
Gegevens ouders
Gegevens van u of iemand anders (grootouders, familie, ...) die tijdens de dag bereikbaar is.
Gegevens huisarts
Na speelpleinen

Indien u niet wil dat foto's van uw kind - genomen tijdens de speelpleinwerking - gepubliceerd worden, stuur dan een mail naar iris.dobbels@brecht.be.