horecavergunning

Om een horecazaak te mogen opstarten, openhouden of heropenen moet u beschikken over een horecavergunning. Deze vergunning is ook vereist voor het overnemen van een bestaande horecazaak.
Een horecavergunning bundelt verschillende verplichtingen en procedures die van toepassing zijn op de exploitatie van een horecazaak.
Een horecazaak wordt hierbij gedefinieerd als elke drank-of eetgelegenheid, permanent of tijdelijk ingericht, die publiek toegankelijk is en waar dranken en/of maaltijden worden verstrekt voor consumptie ter plaatse.

Voor het verkrijgen van een horecavergunning, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en als vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
  • Beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), bij verkoop van voeding.
  • Voldoen aan de hygiëne- en moraliteitsvoorwaarden die van toepassing zijn bij het schenken en ter plaatse consumeren van gegiste dranken en/of sterke drank
  • Beschikken over een geldige objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (= horecazaak van > 50m², waarbij de oppervlakte van een eventueel terras ook wordt meegeteld)
  • Beschikken over een vergunning C voor kansspelen in drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse III). Deze vergunning moet u aanvragen bij de Kansspelcommissie. (indien van toepassing)
  • Beschikken over een brandveiligheidsattest voor een voor het publiek toegankelijke inrichting (indien van toepassing)
  • Voldoen aan de meldings- of vergunningsplicht in het kader van exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten conform de Vlaamse milieuregelgeving (indien van toepassing)
  • Beschikken over een terrasvergunning voor het plaatsen van een terras op de openbare weg. 
gegevens horecazaak
gegevens zaakvoerders
voorwaarden horecavergunning
Voeg het uittreksel uit het strafregister toe van alle zaakvoerders. Op te vragen bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar u woont.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf.
Wenst u enkel gegiste dranken (bieren en wijnen) te schenken of ook sterke dranken
Wenst u een terras op het openbaar domein te plaatsen? Vul dan het e-formulier terrasvergunning in
Indien u een terras op het openbaar domein wenst te plaatsen, dient u eveneens een terrasvergunning aan te vragen. Dit kan via het e-formulier 'terrasvergunning'
Bij elke wijziging in de uitbating van een horecazaak dient het pand opnieuw gekeurd te worden op brandveiligheid. Dit vraag u zelf aan via https://www.brandweerzonerand.be/content/preventieformulieren Voeg het keuringsverslag van de brandweer toe.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf.
Voeg de erkenning/registratie/toelating van het FAVV toe.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf.
horecazaken groter dan 50m² moeten een verzekering objectieve aansprakelijkheid afsluiten. Voeg het attest van verzekering toe.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf.
uitbreiding sluitingsuur
IN Brecht geldt een sluitingsuur van 00.00 uur. Wenst u een uitbreiding van het sluitingsuur tot 03.00 uur?
kansspelen
Zijn er kansspelen in de zaak aanwezig?
drankafname overeenkomst brouwerij
horecazaken die een drankafname overeenkomst afsloten met een brouwerij dienen verplicht een opleiding te volgen. Sloot u een drankafname overeenkomst af?
Wanneer u een drankafname overeenkomst afsloot, heeft u dan de verplichte opleiding gevolgd? Voeg het attest toe.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf.
omgevingsvergunning
Heeft u zich in regel gesteld met meldings- of vergunningsplicht in het kader van exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten conform de Vlaamse milieuregelgeving. Voldoet u aan de geldende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen (zo moet het pand o.m. de functie horeca bezitten)