Help Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne zijn de Oekraïense burgers genoodzaakt om hun land te ontvluchten. België zet met heel wat andere Europese naties een tijdelijke crisisopvang op poten en zoekt mensen of organisaties die gevluchte Oekraïense burgers tijdelijk willen opvangen. Lees  hier de belangrijkste informatie, onderaan vind je informatie-updates over acties vanuit de gemeente Brecht. 

#Plekvrij

Heb jij thuis één of meerdere plekken vrij om tijdelijk opvang te bieden aan Oekraïense vluchtelingen? Dan kan je dit melden via dit formulierof via 0800 16 003. Van zodra er meer details gekend zijn over de Oekraïners in onze gemeente, zullen we contact opnemen met de inwoners op onze registratielijst. Bedankt voor je spontane solidariteit!
 

Inzameling goederen

Door de afgelopen weken enkele losse oproepen voor materialen te lanceren op onze sociale media, konden we dankzij jullie hulp al een aantal gemeentelijke opvanglocaties volledig inrichten. We krijgen nog heel wat materiaal aangeboden door onze inwoners. We kiezen er echter voor om geen inzamelpunt te organiseren maar wel om heel gericht beroep te doen op jullie aanbod. Zo voorkomen we een overschot aan materialen.

  • Heb je kleren die je wil schenken? Doneer ze vanaf maandag 28/3 via welzijnsschakel De Kar (Nollekensweg 6, 03 664 19 87, openingsuren: dinsdag 13.00 - 16.00 uur en zaterdag 09.30 - 12.00 uur). Oekraïnse vluchtelingen met een nood aan kleding, kunnen daar een keuze maken. Update 13/04: Welzijnsschakel De Kar neemt voorlopig geen kleren meer aan. Ze kunnen de grote toestroom van kledij niet meer verwerken.
  • Heb je meubels of huisraad om te doneren? We hebben een goede samenwerking met De Kringwinkel (https://www.dekringwinkel.be/centrum/6/winkel/40/index.html) en halen onze materialen voor de inrichting van opvanglocaties daar.

Wil jij toch spullen doneren, specifiek aan Oekraïense vluchtelingen? Dan kan je ze via deze link registreren. We nemen met je contact op als we jouw aangeboden materialen nodig hebben om een woning in te richten. We zijn bijvoorbeeld op zoek naar: bedden, stoelen, tafels, kasten (kleerkasten, servieskast…), keukengerief zoals bestek, potten, pannen, servies,..

Zijn we toch nog naar spullen op zoek die niet aangeboden zijn? Dan doen we een gerichte oproep op onze sociale media. Hou onze kanalen in de gaten.
 

Tolken

We zijn op zoek naar inwoners die de Oekraïense of Russische taal beheersen om te tolken voor Oekraïners die in onze gemeente zullen verblijven. Kan jij de taal? Geef je gegevens nu door via dit formulier.
 

Vrijwillige (assist-)psychologen

Mogelijks zullen opgevangen Oekraïners ook psychologische bijstand nodig hebben. Ben jij psycholoog of assistent psycholoog en wil jij je vrijwillig inzetten als ondersteuning voor wie hulp nodig heeft? Geef je gegevens hier in op dit formulier.
 

Vrije giften voor Brechtse opvang

De gemeente Brecht opent een rekeningnummer waarop alle vrijwillige giften van inwoners welkom zijn: BE27 0910 2257 6373 (Noodhulp Brecht). Alle giften worden gebruikt voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.
 

Kom jij in contact met een Oekraïner? 

Belangrijk is dat alle Oekraïners zich moeten aanmelden in Brussel (registratiecentrum, Brussels Expo Paleis 8, Heizel Verregat), meer info over bereikbaarheid en een plannetje op deze website. De gemeente kan zelf niet zomaar accommodaties toewijzen. 

 
Nog vragen? 

Heb jij nog andere vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via 0800 16 003 of crisis@brecht.be

Algemene informatie vind je steeds op https://info-ukraine.be/nl/wat-kan-ik-doen/ik-wil-helpen

---

Update 11/03: Brecht zet zich in voor Oekraïners

Het voorzien van opvang en huisvesting voor de Oekraïners die in ons land aankomen, is voor de gemeente Brecht momenteel de grootste prioriteit. Twee appartementen boven Uniq op de Gemeenteplaats en de pastorij in Overbroek bleken op korte termijn goede locaties om mensen te huisvesten. Op donderdag 10 maart 2022 installeerde de gemeente 17 Oekraïners in de appartementen boven Uniq, onder begeleiding van twee tolken.

We hebben bovendien op dit ogenblik weet van 20 volwassenen en 20 kinderen die daarbovenop ook op ons grondgebied verblijven. 

Solidaire inwoners in Brecht

Naast het voorzien van opvang in gemeentelijke infrastructuur, hebben wij als gemeente ook ingespeeld op de hashtag #plekvrij die gelanceerd werd. Wij hebben onze sociale media ingezet om van onze inwoners te horen wie een plekje vrij heeft voor Oekraïners. Meer dan 40 Brechtenaars bieden een opvangplaats aan. Na een oproep naar tolken Russisch en Oekraïens boden zich bovendien meer dan 10 kandidaten aan. Bedankt Brechtenaars voor jullie solidariteit!

Ondertussen wordt de pastorij van Overbroek in orde gebracht om volgende week nieuwe inwoners te verwelkomen. De vrijwilligers die daar aan de slag zijn om het huis in orde te brengen zijn een grote steun voor onze gemeente.

Bovendien is de gemeente ondertussen in contact met een ontwikkelaar die eigenaar is van een aantal lege panden en werden er contacten gelegd met de sociale huisvestingsmaatschappijen om te bekijken welke woningen op ons grondgebied vrij zijn en gebruikt kunnen worden als opvangplaats. De mogelijkheden daarvan worden eerstdaags onderzocht.

Rekeningnummer vrijwillige giften

De gemeente Brecht opent een rekeningnummer waarop alle vrijwillige giften van inwoners welkom zijn. Ze worden gebruikt voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Hou onze kanalen (www.brecht.be/help-oekraïne en www.facebook.com/gemeentebrecht) in de gaten, daarop verschijnt het nummer van zodra het actief is.

Flexibel #teambrecht

Ook deze crisis vraagt flexibiliteit van heel wat gemeentediensten in deze hectische tijden. Na een eerste crisisoverleg maandagochtend, lanceerden we een oproep naar tolken, (assistent) psychologen en opvangplaatsen. En een gratis 0800-nummer werd geactiveerd voor mensen met vragen.

Onze sociale dienst fungeert als eerste aanspreekpunt voor de begeleiding van deze vluchtelingen. Als tijdelijk ontheemden hebben zij recht op een equivalent leefloon, mutualiteit… De administratieve formaliteiten die hierbij komen kijken, worden opgevolgd door de sociale dienst. Ook de continuïteit van hun dienstverlening moet uiteraard ook in deze tijden met bijvoorbeeld stijgende energieprijzen gegarandeerd blijven.

Ook de scholen in Brecht zullen een cruciale rol spelen. Ondertussen vond reeds een scholenoverleg plaats met alle Brechtse scholen, in aanwezigheid van vertegenwoordiging van de buitenschoolse opvang en de dienst onthaalouders. De vrije plaatsen op elke school werden in kaart gebracht. De intenties om te helpen zijn groot, maar ook de bezorgdheden werden uitgesproken. Het aanleren van de Nederlandse taal is bijvoorbeeld belangrijk om de kinderen en de ouders zich zo snel mogelijk in onze gemeente te laten thuis voelen en een zekere mate van zelfstandigheid te laten ontwikkelen. De ouders begeleiden en hen de juiste informatie te bezorgen vanuit de school, kunnen we niet zelfstandig. Ook hier zullen we beroep moeten doen op tolken die informatiebrieven kunnen opmaken en contacten tussen de school en de ouders kunnen faciliteren.

Op zondag 6 maart kreeg de gemeente bericht vanuit de gemeente Malle dat zij een 60-tal personen hadden ontvangen in het Vormingscentrum. Omdat die vluchtelingen op zeer korte termijn een ander onderkomen nodig hadden, werden de twee duplex-appartementen boven Uniq in een razendsnel tempo ingericht: een ploeg van het OCMW ging poetsen, de inrichting van de appartementen werd bijeengezocht via onze goede contacten met de Kringwinkel, via materiaal van onze eigen personeelsleden, via gerichte aankopen, via een oproep aan onze inwoners en via voorraden waarover sociale dienst beschikt.

Ook onze technische dienst had de voorbije dagen de handen dus vol om op korte termijn meubels op te halen in de Kringwinkel en bij inwoners thuis, deze te verhuizen en in elkaar te vijzen. Zij bieden ondersteuning in de pastorij om de woning gebruiksklaar te maken.

Samenwerking binnen ELZ Voorkempen

Op niveau van ELZ Voorkempen werden eerste afspraken gemaakt rond de oprichting van een stuurgroep en van thematische werkgroepen. Onze samenwerking en verworven kennis tijdens de coronacrisis kreeg geen kans om uit te doven. De gemeenten uit de ELZ vonden elkaar snel opnieuw. Er werden contacten gelegd met de huisartsenkring om ervoor te zorgen dat ook de zorg aan deze vluchtelingen gecoördineerd kan verlopen. De gemeenteraad verklaart zich op 10 maart 2022 akkoord om een samenwerking op te starten.

Bedankt

Het gemeentebestuur wil haar expliciete dank uitdrukken aan iedere burger die zich heeft aangemeld om op welke manier dan ook te helpen als tolk, psycholoog, gastvrij gezin of wie materiaal schonk voor de vluchtelingen. Ook een dank aan alle personeelsleden van gemeente en OCMW Brecht die er in deze hectische tijden voor zorgen dat de organisatie kan blijven draaien. Het is bovendien hartverwarmend om te zien hoe onze medewerkers zich inzetten voor de vluchtelingen.