Heffing op de winning van grondwater

Wat

Iedereen die in Vlaanderen een grondwaterwinning heeft van minstens 500 m³ per jaar of die een grondwaterwinning heeft die bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening, is heffingsplichtig.

Voorwaarden

Grondwater is schaars. Bij voorkeur laat je het in de grond. Wil je toch grondwater oppompen? Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij lees je waar je rekening mee moet houden.

Iedereen die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest

  • een grondwaterwinning heeft van minstens 500 m³ per jaar
  • of een grondwaterwinning heeft die bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening

moet een heffing op de winning van grondwater betalen.

Procedure

Landbouwers, ondernemingen, instellingen, verenigingen,... die onder de heffingsplicht vallen, moeten jaarlijks vóór 15 maart een aangifte indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De aangifte voor de heffing van de winning op grondwater heeft betrekking op het voorgaande jaar en omvat onder andere:

  • identificatiegegevens
  • de activiteit
  • de verschillende waterputten
  • de opgepompte hoeveelheden grondwater.

Ondernemingen, instellingen, verenigingen en tuinbouwers doen hun aangifte bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Landbouwers moeten hun aangifte doen via de Mestbank (van de Vlaamse Landmaatschappij).

 

Referenties

Heffing op de waterverontreiniging