Heffing op de waterverontreiniging

Wat

Gezinnen die in Vlaanderen water verbruiken via een eigen waterwinning (grondwater) of klant zijn bij Brabant Water, moeten jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging betalen.

Grootverbruikers moeten elk jaar een aangifte indienen voor de heffing op de waterverontreiniging.

De heffing op waterverontreiniging steunt op het principe 'de vervuiler betaalt'. Via de heffing op de waterverontreiniging betaalt u voor de zuivering van uw afvalwater. De Vlaamse Milieumaatschappij berekent en int de heffing op waterverontreiniging.

Voorwaarden

U moet een heffing op de waterverontreiniging betalen:

 • als u klant bent bij Brabant Water (leidingwaterverbruiker in de gemeente Baarle-Hertog)
 • als u een eigen waterwinning hebt met een pompcapaciteit die kleiner is dan 5 kubieke meter per uur
 • als u een grootverbruiker bent. U bent grootverbruiker als u:
  • minstens 500 kubieke meter leidingwater per jaar gebruikt
  • en/of een eigen waterwinning hebt met een pompcapaciteit van minstens 5 kubieke meter per uur.
Procedure
 • Klanten bij Brabant Water en gezinnen met een eigen waterwinning, betalen jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 
  Als u een eigen waterwinning in gebruik neemt, moet u dat aan de VMM melden met dit formulier. U kunt dat formulier ook gebruiken om te melden dat u geen gebruik meer maakt van de eigen waterwinning.
   
 • Grootverbruikers moeten jaarlijks vóór 15 maart een aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Landbouwers die grootverbruikers zijn, kunnen de aangifte indienen via de Mestbank. Op basis van die aangifte wordt het bedrag van de heffing berekend.
Bedrag

Raadpleeg de heffingstarieven op de heffingenwebsite van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kunt u een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen. Bijvoorbeeld omdat u het water zelf zuivert of om sociale redenen.

Product type
Financiële verplichting
Doelgroep
Burger Onderneming Organisatie
Thema
Bouwen en Wonen
Keywords
belasting bijdrage drinkwater drinkwaterfactuur geboorde put grondwaterwinning heffing heffingloket heffingsbiljet heffingsloket milieubelasting milieuheffing milieutaks steenput verontreiniging water lozen water zuiveren waterbelasting waterbijdrage waterfactuur waterlozing waterverontreiniging waterwinning waterzuivering waterzuiveringen waterheffing oppervlaktewater