Heeft uw onderneming een website of Facebookpagina?

Een onderneming kan vandaag niet meer zonder zijn eigen website of Facebookpagina.
Zo kan de consument, leverancier of overheid haar online vinden.
Maar heel wat ondernemingen weten niet dat hun website een aantal verplichte zaken moet vermelden, ook al verkopen ze geen producten of diensten via hun website.

Het gaat nochtans om informatie die klanten helpt om een onderneming te identificeren en is daarom belangrijk voor het vertrouwen van klanten in de website van de onderneming.

1. Naam:  Dat is de naam van uw onderneming. Heeft u geen ondernemingsnaam, vermeld dan uw eigen naam.
2. Adres: Het adres waar uw onderneming gevestigd is.
3. Contactgegevens: Contactgegevens waardoor snelle en effectieve communicatie met uw onderneming mogelijk is, bv. een telefoonnummer, e-mailadres. Een online contactformulier kan ook onder specifieke voorwaarden.
4. Ondernemingsnummer: Dat is het unieke identificatienummer van uw onderneming, toegekend bij uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
5. Toezichthoudende autoriteit:  Als u voor uw handelsactiviteit een vergunning nodig hebt (bv. vastgoedmakelaar), vermeld dan de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
6. Gereglementeerd beroep:  Vermeld in dat geval de beroepsvereniging en de beroepstitel, en een verwijzing naar de beroepsregels.
7. Btw-nummer: Als uw activiteit onderworpen is aan btw, dan moet u het btw-nummer (= BTW BE en dan het ondernemingsnummer) vermelden.
8. Gedragscode: Heeft uw onderneming een gedragscode ondertekend (bv. fitness), dan moet u dat vermelden en erbij zetten waar de gedragscode te raadplegen is.

Deze verplichtingen gelden ook als u een vrij beroep beoefent.

Verkoopt u ook producten online?

In dat geval moet uw website of Facebookpagina veel meer wettelijk verplichte informatie bevatten zoals

de totale prijs;
de belangrijkste kenmerken en voorwaarden;
de wijze van betaling en levering;
enz.

Meer tips over goede praktijken in e-commerce? : https://www.infoshopping.be/nl/professioneel.