H. Man Jobkerk

H. Man Jobkerk

Het huidige kerkgebouw werd voltrokken in 1528 in laatgotische stijl, maar al sinds 1417 is er sprake van een kapel toegewijd aan de Heilige Man Job. Rond de eeuwwisseling van de 16de naar de 17de eeuw had de kerk te lijden onder verwoestingen en plunderingen door Spaans krijgsgeweld. In 1611 en 1635 werd de kerk leeggeroofd. Tijdens de Franse Revolutie werd de kerk in 1797 gesloten. Tijdens de Hollandse overheersing werd Sint-Job-in-‘t-Goor als kapelanij erkend en op 11 juli 1842 bij Koninklijk Besluit als hulpparochie aangenomen. Onder beide wereldoorlogen liep de kerk schade op. In 1924 werd de toren nog hersteld, maar na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, kreeg de kerk een eigentijdse toren van architect Van Ballaer. De kerk bevat enkele mooie altaren uit de eerste helft van de 17de eeuw en het einde van de 18de eeuw.

Meer weten?