Gemeenteplaats

De bewoning rond de Gemeenteplaats nam een vlucht in de tweede helft van de 15de eeuw, sindsdien werd dit plein het kloppend hart van Brecht. Of de driehoekige vorm van het plein verwijst naar de Frankische tijd is te betwijfelen, maar de vorm bleef wel tot op de dag van vandaag behouden. De renovatie van het plein werd voltooid in 2010.

Meer weten?