Evaluatie schoolvoorstelling

De voorstelling
[helemaal niet][een beetje][nogal wat][veel][heel veel]
de kinderen *
de leerkrachten *
[slecht][matig][goed][zeer goed]
inhoud
muziek
decor en licht
taalgebruik
lesmap
[helemaal niet][eerder niet][eerder wel][helemaal wel]
de voorstelling was geschikt voor de leeftijd van onze kinderen
De kinderen hebben het verhaal verstaan
[te weinig][genoeg][te veel]
snelheid
verstaanbaarheid
interactie
herkenbaarheid
bruikbaarheid
De lesmap