Federale Overheid

De federale overheid geeft een belastingvermindering als je investeert in dakisolatie.
Voor investeringen (betaald in 2013 of 2014) kan jeeen belastingvermindering krijgen van 30% van het factuurbedrag. Er geldt wel een maximumbedrag.

Voorwaarden
• De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer.
• De aannemer vermeldt een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage)
• De woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
• Het isolatiemateriaal moet een Rd-waarde hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

De belastingvermindering geldt voor iedereen die belastingplichtig is in België. Het maakt niet uit of je eigenaar of huurder bent. Het is niet vereist dat je zelf in de woning woont.
Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag je ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.

Procedure
Je moet de energiebesparende maatregelen inbrengen op jouw belastingaangifte. De aangifte in de personenbelasting bevat een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Je voegt altijd een kopie van de factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte. Als je je belastingaangifte indient via Tax on Web, dan moet je die documenten bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst.

Bedrag
Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (en dus niet de factuurdatum).

Investeringen in 2013
De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag.
•     Voor inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) is het maximumbedrag 3.010 euro per woning.
Wanneer je het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag je het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Investeringen in 2014
De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag.
•     Voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) is het maximumbedrag 3.040 euro per woning.
Wanneer je het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag je het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.