Exotische waterplanten

Sommige plantensoorten die van nature niet in Vlaanderen voorkomen, bedreigen onze waterlopen. Deze ‘exoten’ verspreiden zich zeer snel. Ze bedreigen het waterleven en ontnemen de waterloop zuurstof en licht. Bovendien belemmeren ze de waterafvoer.

Onder coördinatie van de provincie Antwerpen en de afdeling Water van het Vlaamse Gewest wil de gemeente de hinder van deze woekerende soorten tot een minimum beperken. Hiervoor heeft ze een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincie Antwerpen. Het gemeentebestuur staat vooral in voor het verlenen van logistieke (afvoeren planten, e.d.) en administratieve bijstand (bv. opzoeken en aanschrijven eigenaars).

Maar ook jij kan meewerken. Denk goed na en informeer jezelf als je waterplanten aankoopt voor je vijver in de tuin. Bekende ‘exoten’ zijn grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem. Vaak komen deze planten in waterlopen terecht. Het beste van al is ook in je vijver enkel inheemse soorten aan te planten. Zie je ergens zo’n planten staan (in beken of vijvers), meldt deze dan bij onderstaand contactpersoon.

Contactpersoon: Bianca Veraart, Provincie Antwerpen - dienst Waterbeleid, 03 240 54 57, bianca.veraart@admin.provant.be , http://www.provant.be/waterbeleid.