Evaluatieformulier gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking Noordwerking

Dit evalutieformulier wordt op initiatief van de projectverantwoordelijke uiterlijk één jaar na uitbetaling ingediend. De aanwending van de toelage wordt gecontroleerd via dit evaluatieformulier

Evaluatie
Noordwerking
Aanvrager
Financieel
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Activiteit
Resultaat
Verduidelijk aan de hand van de toekenningsvoorwaarden.
Onkostenstaat
Geef een onkostenstaat van het project met vermelding van andere aangewende subsidiekanalen.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Verloop van de activieit
Betrokkenheid Brechtse bevolking