Bevraging handelaars digitalisering cadeaubonnen

Historiek gemeentelijke cadeaubonnen:

In 2007 werden de cadeaubonnen opgestart als geboorte- en huwelijkspremie. Ze werden enkel als geschenk gegeven door het gemeentebestuur. Er was geen verkoop van de bonnen aan gekoppeld.

In 2012 werd het systeem uitgebreid: verkoop van de bonnen bij de gemeentelijke administratieve centra, schenking als cadeau aan jubilarissen en personeel, als sociale tegemoetkoming voor het Diftarsysteem... Ook worden de cadeaubonnen nadien op alle gemeentelijke diensten en op de wekelijkse markten aanvaard.

Doel van de cadeaubon:

Het stimuleren van lokale aankopen en het uniformiseren van verschillende soorten toelagen en cadeaus.

Nadelen van het huidig systeem:

  • Arbeidsintensief voor de verschillende betrokken diensten.
  • Fysieke inlevering van de bonnen door de handelaars aan de hand van de afgifteborderels.

Voordelen van het huidig systeem:

  • Gratis voor de handelaars.
  • Beperkte kostprijs voor drukwerk bonnen en mantels.
  • Geen technische inzet/problemen.
  • Geen extra infrastructuur vereist bij handelaars.

Toekomst?

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid tot digitalisering van de cadeaubonnen. Daarbij polsen we in eerste instantie graag bij de deelnemende handelaars naar de bereidwilligheid en de mogelijkheden. Uw mening is hierbij onmisbaar! Zonder betrokkenheid van de deelnemende handelaars kan het systeem uiteraard niet werken.

Daarom verzoeken wij u om bijgevoegde vragenlijst online in te vullen. Graag tegen 30/11/2020.

Alvast bedankt voor uw hulp! 

 

 
1 Start 2 Complete
Algemene gegevens
Bevraging