Duplicaat van GROS

Voltijds werken en toch arm zijn. Ziek worden maar je behandeling niet kunnen betalen. Ontslagen worden of je oogst vernield zien en geen inkomen hebben. Een leven lang werken en op je oude dag geen pensioen krijgen. Een realiteit voor meer dan 5 miljard mensen. Iedereen heeft recht op gezondheidszorg, een leefbaar inkomen en een waardige uitkering als het tegenzit. Daarom voeren 11.11.11, ngo’s, vakbonden en ziekenfondsen samen campagne en steunen ze partners in het Zuiden in hun acties voor sociale bescherming.

Ook de GROS zet zijn schouders onder deze actie en support mee voor meer toegang tot sociale bescherming!

 

(GROS, oktober 2015)

**

 

De GROS ontwikkelt samen met het gemeentebestuur een beleidsvisie over ontwikkelingssamenwerking. Als adviesorgaan geeft de GROS vorm aan het beleid door:

  • overheid en bevolking te sensibiliseren
  • projecten en personen actief in ontwikkelingslanden, (financieel) te steunen
  • aandacht te vestigen op de problematiek die samenhangt met ontwikkelingssamenwerking zoals o.m. migratie, eerlijke handel, duurzame ontwikkeling,  …

Meer weten? Lees zeker de folder van de GROS.

Lid worden?

Elke persoon (zonder politiek mandaat) die in Brecht woont en interesse heeft in ontwikkelingssamenwerking, kan de algemene vergadering van de GROS bijwonen. Momenteel zetelen de afgevaardigden van verschillende projecten in het Zuiden in de GROS.

Vergaderingen

De vergadering van de GROS bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) en algemene vergadering (dagelijks bestuur, personen en verenigingen met een hart voor het Zuiden). De AV vergadert 3 x per jaar.

Projecten

Onderstaande projecten werken aan een betere wereld in het Zuiden. Van elk project zetelt er minstens 1 persoon in de GROS. Lokale afdelingen van het Rode Kruis, Broederlijk Delen, 11.11.11. en Oxfam Wereldwinkel Sint Job nemen ook deel aan de vergaderingen.

  1. Jef Floren werkt in Noord Oost Brazilië. Watervoorziening via het opvangen van regenwater in reservoirs en het voorzien van kindercrèches zijn realisaties van zijn projecten.
  2. Lieve Vermeiren vertegenwoordigt binnen de GROS een project in Togo dat zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs.
  3. Issa Barboza werkt in Lomé (Togo) aan de uitbouw van een bibliotheek in een publieke basisschool.
  4. In het noorden van Laos werkt Anna Schooffs samen met de vereniging voor duurzaam en natuurlijk imkeren, waarbij vrouwen centraal staan voor de productie
  5. Het project Rosa Vos ondersteunt het Centrum voor Kinderwelzijn in Brazilië. Opvoedingsondersteuning, huisbezoeken en gemeenschapsvorming zijn de kernopdrachten van mevrouw Rosa Vos.

Werk je zelf ook aan een project in het Zuiden? Ken je iemand van onze gemeente die actief is in een ontwikkelingsland? Of ben je gewoon geïnteresseerd in deze projecten en wil je graag lid worden van de GROS? Contacteer  dienst welzijn voor meer informatie.

Aanvragen Subsidies

Zie onderstaand subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking. Indien aan de ontvankelijkheids- en toekenningsvoorwaarden worden voldaan, zal een subsidie worden toegekend.

Zuidwerking

(1) Ondersteuning NGO's en feitelijke verenigingen met verdiensten

(2) Ondersteuning Brechtse ontwikkelingshelpers

(3) Inleefreizen en jongerenstages

Algemene informatie

Noordwerking

(1) Educatieve en sensibiliserende activiteiten

(2) Gastgezin 

Algemene informatie:

GROS bestaat 5 jaar

GROS Brecht bestaat 5 jaar en organiseerde ter ere daarvan op donderdag 21 mei een avond in het teken van India. Bekijk enkele foto's van deze avond!