Dikke truiendag

Dikke truiendag

Uw gemeente neemt deel.

Tiende Dikketruiendag op 14 februari 2014

Ook in 2014 is de Dikketruiendag vooral gericht op het onderwijs. Toch blijft een speciale dag om de problematiek van de klimaatverandering onder de aandacht te brengen geen luxe. En iedereen kan thuis of op het werk zuiniger omgaan met energie.

We zijn er nog lang niet !

Natuurlijk maakt een dag het verschil niet. Maar de Dikketruiendag wil de aanzet zijn voor een blijvend bewustzijn: we moeten zuiniger omspringen met onze energie.

Deze dag die in 2005 startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag bekend te maken, is uitgegroeid tot een vaste waarde in de scholen; maar ook de overheid en het bedrijfsleven nemen deel. Het is de bedoeling om met eenvoudige maatregelen zoals het sluiten van de deuren of het uitzetten van de computer tijdens de lunchpauze te komen tot structurele veranderingen. Als we minder fossiele brandstoffen gebruiken, warmt de aarde minder snel op.

Voor energietips kunt u surfen naar www.dikketruiendag.be. Op de site www.energiesparen.be vindt u tips om energiezuinig te leven.

Enkele tips om ook uw dikketruiendag zinvol te maken, thuis of op het werk:

…het uitzetten van de computer tijdens de lunchpauze,

…lichten doven bij het verlaten van een lokaal,

…het sluiten van de deuren,

…toestellen uitschakelen na gebruik,

…de verwarming correct afstellen,

…thermostaatkanen een graadje minder.


Meer weten over deze Vlaamse campagne?

Lees ook meer over: rationeel energieverbruik, energiesparen , premies voor energie besparende