Digitalisering een stapje verder: E-facturen

Ondernemers die zaken doen met de gemeente zullen in de nabije toekomst hun facturen enkel nog op elektronische manier mogen versturen.
Dit is het gevolg van een KB dat op 9 maart 2022 werd goedgekeurd. De Vlaamse Overheid werkt al sinds 2017 op deze manier, nu volgen ook de andere overheden, waaronder de lokale besturen. 

Deze verplichting treedt gefaseerd in voege op 1 november 2022, 1 mei 2023 en 1 november 2023, afhankelijk van de geraamde waarde en de datum van bekendmaking van de opdracht.
Opdrachten met een geraamde waarde tot 3.000 euro excl. btw vallen niet onder de verplichting.
Meer informatie vind je op de e-invoicing websites van de Vlaamse en Federale overheid.

Hoe kan jouw bedrijf correcte e-facturen sturen zonder al te grote investeringen te moeten doen?

Of je nu werkt met een boekhoudpakket, Word, Excel, Pdf of met een ERP-systeem, voor elke toepassing is er ondertussen een geschikte oplossing.
De meeste boekhoudpakketten zijn er ook al op aangepast. 

Op deze website kan je per toepassing bekijken welke mogelijkheden er beschikbaar zijn:
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/e-invoicing-en-e-procurement/e-invoicing-informatie-voor 

Deze verplichting is voor jou als bedrijf echter ook een opportuniteit.
Maak hier gebruik van om je hele facturatieproces te digitaliseren en zo een belangrijke stap naar verdere digitalisering te zetten. 
Maak een keuze die strategisch en doordacht is.
Om je te informeren, biedt de Vlaamse overheid sinds 2015 maandelijkse informatiesessies over elektronische facturatie aan:
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/e-invoicing-en-e-procurement/opleiding-en-informatie

Via de verschillende beschikbare kanalen zullen de gemeentelijke diensten trachten zoveel mogelijk te informeren over het onderwerp en te ondersteunen waar nodig.