Detailhandelsvisie

infoavond detailhandelsvisie

Kleinhandel en horeca spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Een detailhandelsvisie leidt de juiste ontwikkelingen van detailhandel naar de juiste locatie. Over de jaren heen is het winkellandschap sterk geëvolueerd, waardoor de huidige detailhandelsvisie van 2008 toe is aan verandering. Bij de opmaak van een toekomstgerichte detailhandelsvisie kan de input van onze lokale handelaars uiteraard niet ontbreken. Tijdens een infovergadering op donderdagavond 1 december worden de resultaten van een bevraging bij de handelaars toegelicht samen met de toekomstige

detailhandelsvisie en enkele actuele winkeltendensen. Graag nodigen we u dan ook uit in feestzaal Molenhof, Molenstraat 24b 2960 Brecht. We starten stipt om 20.00u maar u bent reeds welkom vanaf 19.30u, het einde is voorzien rond 22.00u.

 

Gelieve uw deelname te bevestigen via bijgevoegde link of per mail op het adres: Sabine.VanEester@brecht.be