Corona

Update 10/01: Aangepast test- en quarantainebeleid

Vanaf maandag 10 januari is het test- en quarantainebeleid in ons land aangepast. Op https://www.zorg-en-gezondheid.be/testen-isoleren-en-quarantaine vind je meer info.

 

Update 06/01: Overlegcomité bespreekt omikron, lopende maatregelen blijven van kracht

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie besproken. De snelle verspreiding van de omikronvariant zorgt voor een forse stijging in het aantal besmettingen. Daarom wordt gekozen voor het aanhouden van de lopende maatregelen. Tegelijk besprak het Overlegcomité ook de middellangetermijnstrategie waarin voorspelbaarheid en perspectief centraal staan.

Op basis van de laatste wetenschappelijke gegevens lijkt het erop dat de omikronvariant drie tot vier keer meer besmettelijk is, maar mogelijk minder ziekmakend. Dit vertaalt zich nu reeds in een snelle stijging van het aantal besmettingen (+79% de voorbije week) en een toename van de ziekenhuisopnames (+20%). De bezetting van de afdelingen Intensieve Zorgen blijft voorlopig nog dalen, maar minder uitgesproken dan de week ervoor.

Het Overlegcomité oordeelt dat in de huidige situatie het aangewezen is het pakket lopende maatregelen aan te houden.

Lopende maatregelen blijven van kracht

Telewerk
Telewerk blijft verplicht, minstens vier dagen per week. Per week kan er maximaal één terugkeermoment waarbij men te allen tijde een maximale personeelsbezetting van 20% respecteert.
Teambuildingsen andere activiteiten zoals met fysieke aanwezigheid op de arbeidsplaats, zowel binnen als buiten, blijven verboden.

Samenkomsten, activiteiten en evenementen 
De huidige beperkingen of sluitingen van bepaalde samenkomsten, activiteiten en evenementen - bijvoorbeeld in de horeca, het nachtleven of in het sportieve en culturele leven – blijven van kracht. 

Onderwijs
Het Overlegcomité bevestigt de geplande heropening van het onderwijs vanaf 10 januari. Dit betekent opnieuw volledig contactonderwijs voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs, en het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij moeten de volgende preventieve maatregelen gerespecteerd worden:

 • permanent inzetten op ventilatie,
 • mondmaskerplicht vanaf 6 jaar,
 • respect voor de test- en quarantaineregels. Zo zullen klassen gesloten worden gesloten vanaf 4 besmettingen (kinderen met symptomen), 
 • vergaderingen blijven digitaal plaatsvinden
 • het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes (studie, refter, ...) wordt maximaal vermeden,
 • ééndaagse uitstappen zijn toegelaten conform de geldende regels in de samenleving,
 • extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort.

Er wordt een oproep gedaan aan ouders om kinderen zoveel mogelijk te zelftesten.
Wat het hoger onderwijs betreft, nodigt het Overlegcomité de ministers van Onderwijs uit om samen met het onderwijsveld na te gaan op basis van welke (bijkomende) preventieve maatregelen het hoger onderwijs georganiseerd wordt vanaf 10 januari.

Test- en quarantaineregels 
Het Overlegcomité neemt akte van de beslissing van de ministers van Volksgezondheid die op basis van de laatste wetenschappelijk informatie over de omikronvariant het test- en quarantaine beleid gewijzigd hebben en dit met ingang vanaf 10 januari. 
In dit nieuwe test- en quarantainebeleid neemt het belang van zelftesten toe. Zelftesten zijn beschikbaar in de supermarkt en de apotheek. Voor mensen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming is de zelftest in de apotheek beschikbaar aan 1 euro (max. 4 zelftesten per persoon per 14 dagen).

Middellangetermijnstrategie en coronabarometer

Het Overlegcomité heeft zich ook gebogen over het voorbereidende werk van het COVID-19 Commissariaat met betrekking tot een middellangtermijnstrategie en het ontwerp van coronabarometer. Aan het COVID-19 Commissariaat werd gevraagd om de barometer verder te verfijnen en uit te werken.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-bespreekt-omikron-lopende-maatregelen-blijven-van-kracht

 

Update 22/12 - Overlegcomité verscherpt preventieve gezondheidsmaatregelen tegen omikronvariant

Het Overlegcomité heeft op 22 december de epidemiologische situatie in ons land besproken en stelt vast dat de omikronvariant aan een snelle opmars bezig is. Daarom kiest het Overlegcomité voor een aanpak van voorzichtigheid en scherpt het met ingang van zondag 26 december de beschermingsmaatregelen aan.

Meer info: https://www.brecht.be/nieuws/overlegcomit%C3%A9-verscherpt-preventieve-g...

 

Update 17/12 - Vaccinatiecentrum Voorkempen schakelt versnelling hoger en prikt ook tussen kerst en nieuw

Nu de wachttijd tussen de tweede dosis van het Pfizer vaccin en de boosterprik eveneens verkort is tot vier maanden, opent het vaccinatiecentrum in Malle toch de deuren tussen kerst en nieuw. 8000 inwoners uit de Eerstelijnszone mogen dan langskomen voor hun derde prik.

Meer info:  Vaccinatiecentrum Voorkempen schakelt versnelling hoger en prikt ook tussen kerst en nieuw

 

Update 03/12 - Overlegcomité verlaagt leeftijd mondmaskerplicht, beperkt binnenactiviteiten en beslist over onderwijspakket

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie in ons land besproken. Om de druk op de zorg te verminderen werd beslist om binnenactiviteiten te beperken, de kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs vervroegd te laten ingaan op 20 december en in de middelbare scholen over te schakelen op hybride onderwijs. Mensen wordt ook gevraagd sociale contacten binnen zoveel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal besmettingen verder is toegenomen. Ook de nieuwe ziekenhuisopnames en de ziekenhuisbelasting is verder toegenomen. Vier op tien bedden op intensieve zorg zijn vandaag ingenomen door coronapatiënten op een moment dat 220 bedden gesloten zijn door uitval van zorgpersoneel. Het reproductiegetal zit nog steeds boven de 1 waardoor de epidemie nog groeit, net als de belasting op de zorg.

Om het hoge aantal besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg zo snel mogelijk tot een haalbaar niveau terug te brengen, heeft het Overlegcomité de volgende beslissingen genomen:

Mondmaskerplicht vanaf zes jaar
Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

Sociale contacten beperken
Het is sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Het gebruik van zelftesten is aangeraden.

Kinderen en onderwijs
De kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs wordt met een week vervroegd en zal ingaan op 20 december. 

Het middelbaar onderwijs wordt onder hybride vorm georganiseerd tot de examenperiode. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen kan het afstandsonderwijs in de school georganiseerd worden.

Verder gaat er vanaf 6 december een pakket maatregelen in dat de schoolomgeving veiliger moet maken:

 • Verplichte CO2-meters in elke klas en in ruimtes waar veel mensen samenkomen.. 
 • Nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen.
 • Algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar. 
 • Verbod op alle buitenschoolse activiteiten. 
 • Aanbeveling aan de ouders om hun kinderen regelmatig  te (zelf)testen.

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs.

Er wordt contactonderwijs voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen – zeker in het buitengewoon onderwijs. De ministers van Onderwijs bepalen de nadere modaliteiten.

De taskforce Vaccinatie zal snel voortgang maken met de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar, gezien het belang van vaccinatie voor de epidemiologische uitdagingen in het onderwijs.

Private bijeenkomsten binnen
Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde  activiteiten, maar met uitzondering van:

 • sport, 
 • private bijeenkomsten  thuis of in een klein toeristisch logies, 
 • huwelijken en uitvaarten. 

Publieke evenementen binnen
Evenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan vanaf zaterdag 4 december.

Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

 • een maximum van 200 bezoekers, 
 • zittend, 
 • met mondmasker,
 • het gebruik van het Covid Safe Ticket  vanaf 50 bezoekers.

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

Publieke evenementen buiten
Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’. 
Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren.

Telewerk
De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week. Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

Horeca
De openingsuren in de horeca zijn beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23.00 uur.

Sportwedstrijden binnen
Sportieve wedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 4 december 2021. Het Overlegcomité zal in de week van 20 december de epidemiologische situatie opnieuw evalueren.
Het Overlegcomité wijst erop dat burgemeesters ten allen tijde de lokale verantwoordelijkheid hebben om evenementen die een epidemiologisch risico vormen, na overleg met de bevoegde gezondheidsinstanties te annuleren.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-verlaagt-leeftijd-mondmaskerplicht-beperkt-binnenactiviteiten-en-beslist

 

Update 02/12 - Vaccinatiecentrum Voorkempen blijft prikken tot en met april 2022

Op het Overlegcomité van 26 november 2021 werd beslist om alle 18-plussers een boosterprik van het COVID-19-vaccin aan te bieden. Daarom zal het vaccinatiecentrum Voorkempen in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle al zeker open blijven tot en met april 2022.

Mobiele opstelling
Om de capaciteit van het vaccinatiecentrum te behouden en de werking van het Provinciaal Vormingscentrum te blijven garanderen, wordt het vaccinatiecentrum omgebouwd tot een mobiele opstelling. Deze kan eenvoudig opgebouwd en afgebroken worden, zodat de polyvalente zaal ook ter beschikking staat voor groepen die er gebruik van willen maken.

Van 23 december tot en met 3 januari zal het vaccinatiecentrum dan ook gesloten zijn om over te schakelen naar de nieuwe, mobiele opstelling. Vanaf dinsdag 4 januari worden de vaccinaties opnieuw opgestart naargelang de beschikbare dagen. De sluiting van het vaccinatiecentrum zal echter geen effect hebben op de planning van de vaccins. U krijgt de mogelijkheid om op relatief korte termijn – eind februari, begin maart – uw boosterprik te halen.

Wie, wat, wanneer
De volgende weken wordt de capaciteit van de vaccinaties serieus opgeschaald. De eerstelijnszone wil zo meer dan de helft van de 18-plussers (zo’n 86.000) de kans geven om voor Kerstmis een boosterprik te halen.

Afhankelijk van het type vaccin dat u kreeg voor uw eerste prik(ken), wordt de datum van uw boosterprik bepaald:

 • voor Johnson & Johnson is dit minstens twee maanden na de eerste (en enige) prik;
 • voor AstraZeneca is dit vier maanden na de tweede prik;
 • voor Pfizer en Moderna is dit zes maanden na de tweede prik.

Ongeacht het type vaccin dat u kreeg voor uw eerste en tweede prik, wordt de boosterprik enkel gegeven met het Pfizer- of Moderna-vaccin.

Net zoals bij het eerste vaccin, ontvangt u eerst een uitnodiging per post of digitaal via Mijn Burgerprofiel, e-health of Mijn Gezondheid. Voor het boostervaccin wordt u uitgenodigd vanaf 7 dagen voor het verstrijken van de periode van twee, vier of zes maanden.

Let op! Momenteel zijn er phishing-mails in omloop die zich voordoen als uitnodigingen voor vaccinatie. Uw echte uitnodiging komt van cov19-vaccin@doclr.be en krijgt u niet alleen via mail, maar ook per post en in uw burgerprofiel.

Van 23 december tot en met 3 januari is het vaccinatiecentrum Voorkempen gesloten. Het callcenter is gesloten van 23 december tot en met 2 januari. Vanaf 3 januari kunt u hier met uw vragen opnieuw terecht. Toch nog een vraag gedurende de sluitingsperiode? Neem dan zeker een kijkje op  www.laatjevaccineren.be.