Corona

Update 31/03: Vaccinatiecentrum Voorkempen gaat in waakfase en verhuist vanaf 1 mei naar Diagnosecentrum Voorkempen

Na de geslaagde vaccinatiecampagne van het voorbije jaar in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle, verhuist Vaccinatiecentrum Voorkempen vanaf 1 mei naar het Diagnosecentrum Voorkempen in Zoersel. Vanaf dat moment worden daar tweewekelijks vaccinatiemomenten gehouden op zaterdagvoormiddag.

Waakfase
Het vaccinatiecentrum in het Provinciaal Vormingscentrum sluit binnenkort dus definitief de deuren. Het laatste grote vaccinatiemoment wordt gehouden op woensdag 30 maart tussen 14 en 17 uur. Vanaf 1 mei opent het vaccinatiecentrum opnieuw de deuren op een andere locatie, namelijk in het Diagnosecentrum Voorkempen in Zoersel. Indien nodig kunnen aan instellingen, woonzorgcentra en huisartsen nog steeds vaccins geleverd worden op locatie. Als het nodig is om opnieuw massaal te vaccineren, dan kunnen we opnieuw uitbreiden.

Verder verloop
Inwoners uit Eerstelijnszone Voorkempen die nog in aanmerking komen voor vaccinatie, worden nog steeds uitgenodigd per brief en digitaal via Mijn Burgerprofiel. Al zullen ze nu zelf actief hun afspraak moeten bevestigen via de digitale weg (code op de brief) of via het callcenter. Op 27 april is er nog een klein vaccinatiemoment voorzien in het Provinciaal Vormingscentrum voor het definitief de deuren sluit. Het callcenter van het vaccinatiecentrum blijft nog een tijdje open. Bij vragen rond uitnodigingen kunnen inwoners telefonisch terecht op het nummer 03 201 50 40 of bij hun huisarts.

Terugblik
Sinds 23 februari 2021 werd er volop gevaccineerd in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. Meer dan een jaar later zijn er meer dan 250.000 vaccins toegediend. Op de drukste dag werden er bijna 3.000 vaccins gezet. Er werden maar liefst 406 vrijwilligers en medewerkers tewerkgesteld in het vaccinatiecentrum die stuk voor stuk hun taak met volle overtuiging volbrachten. In totaal was het vaccinatiecentrum 210 dagen open en werden er 345 vaccinatieshiften gehouden. Het callcenter was overigens het voorbije jaar 324 dagen geopend met een kernteam van 22 vrijwilligers. Ze hebben ruim 90.000 telefoongesprekken gevoerd met in de drukste maand juni 2021 een piek van 13.051 gesprekken. 

 

Update 04/03: Code geel vanaf maandag 7 maart

Vanaf 7 maart schakelt de coronabarometer naar code geel. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Zo verdwijnt onder meer het Covid Safe Ticket in de horeca en vervallen beperkingen voor evenementen. Ook de epidemische noodsituatie en de federale fase van het nationaal noodplan worden na twee jaar afgeblazen.

Het Overlegcomité stelt vast dat de besmettingen en het aantal nieuwe hospitalisaties een constante dalende trend volgen. Het reproductiegetal voor besmettingen en hospitalisaties blijft constant lager dan 1, wat wijst op een duidelijk zwakkere viruscirculatie. Intussen gaat ook het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen in dalende lijn, ruim onder de drempel van 300 bedden. Ruim 9 miljoen Belgen kregen een volledige primovaccinatie, ruim 7 miljoen werd ook geboosterd.

Op basis van deze evoluties beslist het Overlegcomité om vanaf maandag 7 maart over te schakelen naar code geel. Ook de epidemische noodsituatie wordt volgende week opgeheven en er komt een einde aan de federale fase van het nationaal noodplan dat op 13 maart 2020 werd afgekondigd bij het begin van de coronacrisis.

Concreet betekent dit dat alle beperkingen vervallen, onder meer in de horeca, winkels en evenementensector.

Mondmasker aanbevolen, verplicht in zorginstellingen en op openbaar vervoer

 • Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen, onder meer in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
 • Het gebruik van een FFP2-mondmasker blijft aangeraden voor kwetsbare personen.
 • Na de Krokusvakantie, vanaf maandag 7 maart 2022, is het niet langer verplicht om in het onderwijs een mondmasker te dragen.
 • In zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra blijft net als op het openbaar vervoer het mondmasker vanaf 12 jaar verplicht.

Covid Safe Ticket

 • Het gebruik van het Covid Safe Ticket, onder meer in de horeca en bij evenementen, vervalt.

Reisregels vanaf 11 maart

 • De algemene verplichting om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen vervalt. Het PLF is enkel nog verplicht voor wie met een vervoerder naar België reist vanuit een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat.
 • Voor wie naar België reist en beschikt over één van de drie COVID-certificaten (vaccinatie, test of herstel) is er geen test- of quarantaineverplichting.
 • Wie in België woont, niet over één van de drie COVID-certificaten beschikt (vaccinatie, test of herstel) en reist vanuit een land met een ongunstige situatie, moet zich op dag 1 na aankomst laten testen (snelle antigeentest of PCR-test). Landen met een ongunstige situatie zijn o.m. donkerrode landen op de ECDC-kaart en derde landen die niet op de witte lijst van de Europese Unie staan.
 • Wie niet in België woont, moet bij inreis beschikken over een geldig COVID-certificaat (vaccinatie, test of herstel). Korte verblijven van minder dan 48 uur waarbij men geen gebruik maakt van een vervoerder zijn uitgezonderd.
 • Voor personen die komen uit landen of regio’s met een nieuwe zorgwekkende variant blijven de huidige de test- en quarantaineregels ongewijzigd.
 • Er blijft een inreisverbod gelden voor niet-essentiële reizen van niet-EU-burgers die hun verblijfplaats hebben in een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat, tenzij ze over een vaccinatie- of herstelcertificaat beschikken.
 • Er blijft een inreisverbod gelden vanuit landen of regio’s met een nieuwe zorgwekkende variant (zone met heel hoog risico-VOC).

Thuiswerk

 • Het Overlegcomité nodigt bedrijven en overheidsdiensten uit om, in overleg met de sociale partners, een structureel regime voor telewerk te verankeren.

Opvolging epidemiologische situatie

Het Overlegcomité blijft de epidemiologische situatie opvolgen. Het verwijst daar naar vijf hefbomen die de Wereldgezondheidsorganisatie aanreikt om een eventuele heropflakkering van het coronavirus te temperen:

 1. Behoud van ‘genome sequencing’ capaciteit om nieuwe varianten snel te detecteren
 2. Blijvende inzet op primo-vaccinatie van onbereikte en kwetsbare groepen, aangezien een hoge vaccinatiegraad de belangrijkste bescherming blijft tegen nieuwe varianten
 3. Het beschikbaar en betaalbaar maken van therapie met antivirale geneesmiddelen, complementair aan vaccinatie
 4. Het bevorderen van luchtkwaliteit door ventilatie en filtratie.
 5. Internationale solidariteit op het vlak van doneren en produceren van vaccins om het risico op het ontstaan van nieuwe virusvarianten te beperken.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/code-geel-vanaf-maandag-7-maart

 

Update 11/02: Code oranje vanaf 18 februari: geen sluitingsuur horeca meer, nachtleven open

Vanaf 18 februari ’s ochtends schakelt de coronabarometer naar code oranje. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Zo verdwijnt onder meer het sluitingsuur in de horeca en kan het nachtleven opnieuw open. Ook alle publieksevenementen binnen en buiten zijn toegelaten. Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen.

Het Overlegcomité stelt vast dat de besmettingspiek van de omikrongolf is bereikt en het aantal nieuwe besmettingen de voorbije twee weken daalde. Intussen ligt het reproductiegetal voor besmettingen en hospitalisaties lager dan 1, wat de daling van de viruscirculatie bevestigt. Ook het aantal nieuwe hospitalisaties vertoont een beginnende dalende trend, net als het aantal corona-opnames op intensieve zorgen. 

Op basis van deze evoluties beslist het Overlegcomité om vanaf vrijdag 18 februari over te schakelen naar code oranje. Dit betekent concreet: 

Horeca

 • Het sluitingsuur verdwijnt, net als de beperking op het aantal personen per tafel en het verplicht zittend consumeren.
 • Mondmaskers zijn enkel nog verplicht voor personeel
 • Het nachtleven kan heropenen aan een capaciteit van 70%

Evenementen

 •  Alle publieksevenementen binnen en buiten zijn steeds toegelaten.
 • Het mondmasker dient te worden gedragen bij:
  • niet-dynamische binnenactiviteiten
  • bij dynamische binnen- en buitenactiviteiten, enkel door het personeel
 • Het CST is verplicht voor alle binnenactiviteiten vanaf 50 personen en voor buitenactiviteiten vanaf 100 deelnemers.
 • Een capaciteit van 200 personen is steeds toegelaten, maar mag aangevuld worden tot:
  • 70% bij dynamische binnenactiviteiten
  • 80% bij niet-dynamische binnenactiviteiten en alle buitenactiviteiten
  • 100% bij een luchtkwaliteit onder een gemiddeld gemeten streefwaarde van 900 ppm CO2 bij binnenactiviteiten
  • 100% bij buitenactiviteiten indien gewerkt wordt met compartimenten van maximaal 2.000 personen of indien bijkomende anticrowdingmaatregelen genomen worden na positief advies van de Lokale Veiligheidscel.
 • Huwelijken en begrafenissen zijn net als nu toegelaten.

Georganiseerde vrijetijdsactiviteiten
Bij georganiseerde vrijetijdsactiviteiten buiten geldt niet langer een maximumcapaciteit, voor georganiseerde vrijetijdsactiviteiten binnen geldt een maximumcapaciteit van 200 personen. Dit maximumaantal is niet van toepassing op sportieve activiteiten, met uitzondering van sportkampen.

Ventilatie
Het Overlegcomité benadrukt het belang van een goede ventilatie van binnenruimtes. Bij het bereiken van de limietwaarde van 1500 ppm CO2 of een debiet van 18m3 ventilatie per persoon of 18m3 luchtzuivering per uur per persoon moet de capaciteit worden beperkt of moeten andere maatregelen worden genomen.

Telewerk
De verplichting tot telewerk wordt opgeheven. Wel blijft telewerk nog steeds aanbevolen, wanneer dat mogelijk is.

Winkelen
Er gelden geen beperkingen meer op winkelen. Het sluitingsuur voor nachtwinkels vervalt.

Mondmaskerplicht
De mondmaskerplicht geldt vanaf 19 februari vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Reisregels
Bij inkomende reizigers wordt niet langer rekening gehouden met de kleurcode van het land van herkomst. Personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben en vanuit EU/Schengenlanden of derde landen naar ons land reizen, moeten voortaan wel beschikken over een geldig vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. De regels voor zones met een heel hoog risico en essentiële en niet-essentiële reizen blijven evenwel van toepassing, net als de 48-uursregel en de uitzonderingen voor categorieën zoals vervoerders en grensarbeiders.

In lijn met de Europese Raadsaanbeveling 2022/107 en de evolutie van de wereldwijde verspreiding van omikron beslist het Overlegcomité om de certificaten als volgt aan te passen:

 • het vaccinatiecertificaat is 270 dagen geldig bij een basisvaccinatie en onbeperkt bij een boostervaccinatie.
 • het testcertificaat zal 24 uur geldig zijn voor een Rapid Antigen Test (RAT). Merk op: enkel RAT die zijn goedgekeurd op Europees niveau komen in aanmerking. PCR-testen zijn 72 uur geldig.
 • Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Volksgezondheid om de test- en quarantaineregels bij reizen te vereenvoudigen.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/code-oranje-vanaf-18-februari-geen-sluitingsuur-horeca-meer-nachtleven-open

 

Update 08/02: Vanaf wanneer is het vaccinatiecertificaat bruikbaar of geldig?

Om te reizen

De EU vraagt aan haar lidstaten om uniforme reisregels te hanteren en stelt volgende standaardperiode voor de aanvaarding van vaccinatiecertificaten voor:

 • vaccinatiecertificaat van uw boostervaccinatie: voorlopig onbeperkt in de tijd
 • vaccinatiecertificaat van uw basisvaccinatie: tussen 14 dagen en 9 maanden na de laatste prik

Lidstaten kunnen echter steeds strengere regels hanteren indien de epidemiologische situatie op hun grondgebied dit vereist. Kijk daarom steeds de regels na van het land van bestemming op de Europese website 'Reopen'.

Als Covid Safe Ticket (in België)

Lidstaten bepalen de regels voor intern gebruik van het COVID-certificaat zelf. In België gelden deze regels met betrekking tot het Covid Safe Ticket:

 • vaccinatiecertificaat van uw boostervaccinatie
 • vaccinatiecertificaat van uw basisvaccinatie indien de laatste prik:
  • tussen 14 dagen en 9 maanden (270 dagen) geleden gezet werd voor wie 18 jaar en ouder is;
  • tussen 14 dagen en 12 maanden geleden gezet werd voor wie jonger is dan 18 jaar.

Het Overlegcomité heeft beslist om de geldigheid van het vaccinatiecertificaat voor wie 18 jaar en ouder is vanaf 01/03/2022 terug te brengen naar 5 maanden (150 dagen).

De regels met betrekking tot het intern gebruik van de coronapas in andere lidstaten kan je nakijken op de Europese website Reopen. Na het selecteren van het land klik je op het symbool met het mondmasker (coronavirus maatregelen).

 

Update 7/02: Hoe kan een 12-17-jarige in ons vaccinatiecentrum een boosterprik krijgen?

De Vlaamse Regering heeft beslist om alle jongeren tussen 12-17-jaar in Vlaanderen de kans te geven om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio.

Toestemming ouders

Ouders moeten toestemming geven voor deze boostervaccinatie nadat ze zich goed geïnformeerd hebben. Om toestemming te geven, moet minstens één van de ouders/voogden dit formulier "Geïnformeerde toestemming voor een boostervaccin aan een jongere van 12 tot 17 jaar" ondertekenen. Dit kan je ook terugvinden op https://www.laatjevaccineren.be/boostervaccinatie-mogelijk-voor-jongeren-van-12-tot-17-jaar.

Geen uitnodiging

De jongere ontvangt geen uitnodiging per post/e-mail/e-box voor deze boostervaccinatie. Het  vaccinatiecentrum Voorkempen organiseert vaccinatiemomenten waarop ze dit boostervaccin aanbieden. 

Registreren vaccinatiemoment

 1. Burgers kunnen zich voor een vaccinatiemoment digitaal via deze link registreren
 2. Burgers kunnen zich telefonisch aanmelden op 03 201 50 40 elke werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur

Op moment van vaccinatie dient de ondertekende toestemming afgegeven te worden. Zonder officieel geïnformeerde toestemming wordt er niet gevaccineerd.

Vaccinatiemomenten

 • Zaterdag 12 februari 2022: 09.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
 • Woensdag 16 februari 2022: 14.00 - 17.00 uur
 • Woensdag 23 februari 2022: 14.00 - 17.00 uur
   

Update 4/02: Ook vaccinatiecentrum Voorkempen bereidt boosterprik voor tieners voor 

Het is momenteel nog wachten op een officiële beslissing om een boosterprik aan te bieden aan jongeren van 12 tot 17 jaar.
Ons vaccinatiecentrum krijgt wel al veel vragen, wat we al weten:

 • Vaccinatiecentrum Voorkempen bereidt alles voor om deze prikken te kunnen aanbieden op zaterdag 12 februari
 • Jongeren zullen geen persoonlijke uitnodiging krijgen.
 • Meer concrete informatie over hoe de vaccinatie zal verlopen, lees je begin volgende week hier op deze pagina (www.brecht.be/corona)
 • Algemene informatie over vaccinatie vind je steeds op www.laatjevaccineren.be
   

Update 21/01: Overlegcomité keurt coronabarometer goed, code rood vanaf 28/1

Het Overlegcomité heeft vandaag de coronabarometer goedgekeurd. De maatregelen op basis van de barometer zullen ingaan op vrijdag 28 januari onder code rood. Ook wordt het Covid Safe Ticket vanaf 1 maart aangevuld met het boostershot. 

Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal besmettingen sterk blijft stijgen. Het reproductiegetal voor besmettingen en hospitalisaties blijft hoger dan 1 wat op een versterkte verspreiding van het virus wijst. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe, terwijl het aantal intensieve bedden die worden opgenomen door coronapatiënten nog licht daalt. Dit beeld past bij de omikronvariant die minder leidt tot ernstige ziekte, maar wel veel besmettelijker is.

CORONABAROMETER

Doelstelling
De coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en moet aan de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid geven, de beslissingen van het Overlegcomité structureren en meer transparant maken.

Code geel, oranje en rood
De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

 • Code geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle
 • Code oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren
 • Code rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

Betrokken sectoren
De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Voor het bepalen van maatregelen wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen activiteiten  die binnen/buiten plaatsvinden en die niet-dynamisch/dynamisch zijn. Andere sectoren kunnen eventueel naderhand worden toegevoegd. Onderwijs en sociale contacten zullen niet opgenomen worden.

CODE ROOD VANAF 28 JANUARI
Op basis van onder meer de versnelde stijgende lijn van het aantal ziekenhuisopnames, de hoge positiviteitsratio en de sterke circulatie van omikron met een stijgend aantal afwezigheden in scholen, bedrijven, zorgsectoren en openbare diensten beslist het Overlegcomité om vanaf 28 januari in code rood te starten met de volgende maatregelen: 

 • Publieksevenementen
  Publieksevenementen zoals theatervoorstellingen en voetbalwedstrijden zullen binnen en buiten toegelaten zijn, met uitzondering van dynamische evenementen binnen zoals dansfeesten. 
  Er geldt een mondmaskerplicht binnen en buiten, CST is verplicht vanaf 50 deelnemers binnen en 100 buiten.  
  Een capaciteit tot 200 personen is steeds toegelaten. Grotere zalen mogen verder aanvullen tot  een bezettingsgraad van 70% of tot 100% indien ze de luchtkwaliteit onder de 900 ppm houden. 
  Huwelijken en begrafenissen zijn net als nu toegelaten.
   
 • Horeca
  Het sluitingsuur in de horeca wordt naar middernacht gebracht.  Het mondmasker blijft gelden voor klanten en personeel, CST is verplicht, net als de capaciteit van 6 personen per tafel en een verbod op rechtstaand consumeren. Het nachtleven en discotheken (binnen/dynamisch) blijven gesloten.
   
 • Georganiseerde activiteiten in groep
  Ook georganiseerde activiteiten in groep zoals bijvoorbeeld jeugdactiviteiten, verenigingsleven en  niet-professionele sportbeoefening zijn toegelaten. Binnen tot 80 personen, buiten tot 200 personen. Overnachtingen op kampen zijn toegestaan.
   
 • Reeks binnenactiviteiten openen
  Met uitzondering van discotheken en dancings mogen volgende binnenruimten die momenteel gesloten zijn terug openen voor het publiek: pretparken, binnenspeeltuinen, dierenparken en -tuinen, subtropische zwembaden en recreatieve onderdelen van zwembaden, trampolineparken, bowling- en dartszalen, snooker- en biljartzalen, inrichtingen voor paintball- en lasergames, escape rooms, casino's, speelautomatenhallen en de wedkantoren.
   
 • Telewerk, winkelen en mondmaskerplicht
  De huidige regels met betrekking tot telewerk (vier dagen per week), veilig winkelen en de mondmaskerplicht blijven van kracht.

Geldigheid vaccinatiecertificaat vanaf 1 maart
Een herhalingsdosis (booster) is een belangrijke bescherming tegen het virus. Daarom beslist het Overlegcomité om vanaf 1 maart de geldigheid van het vaccinatiecertificaat in het Covid Safe Ticket terug te brengen van 270 dagen naar 150 dagen. De geldigheidsduur van de herhalingsdosis is niet beperkt in de tijd. 

Dat betekent dat wie zich voor 1 oktober liet vaccineren met één dosis (enkel Janssen) of twee dosissen (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford) voor 1 maart een boostershot moet gehad hebben. Anders vervalt de geldigheid van het vaccinatiecertificaat.
Ook de geldigheidsduur van het herstelcertificaat wordt op 150 dagen gebracht. 
Deze wijzigingen gelden enkel voor +18-jarigen.

Meer info op: Overlegcomité keurt coronabarometer goed, code rood vanaf 28/1 - Crisiscentrum

 

Update 10/01: Aangepast test- en quarantainebeleid

Vanaf maandag 10 januari is het test- en quarantainebeleid in ons land aangepast. Op https://www.zorg-en-gezondheid.be/testen-isoleren-en-quarantaine vind je meer info.

 

Update 06/01: Overlegcomité bespreekt omikron, lopende maatregelen blijven van kracht

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie besproken. De snelle verspreiding van de omikronvariant zorgt voor een forse stijging in het aantal besmettingen. Daarom wordt gekozen voor het aanhouden van de lopende maatregelen. Tegelijk besprak het Overlegcomité ook de middellangetermijnstrategie waarin voorspelbaarheid en perspectief centraal staan.

Op basis van de laatste wetenschappelijke gegevens lijkt het erop dat de omikronvariant drie tot vier keer meer besmettelijk is, maar mogelijk minder ziekmakend. Dit vertaalt zich nu reeds in een snelle stijging van het aantal besmettingen (+79% de voorbije week) en een toename van de ziekenhuisopnames (+20%). De bezetting van de afdelingen Intensieve Zorgen blijft voorlopig nog dalen, maar minder uitgesproken dan de week ervoor.

Het Overlegcomité oordeelt dat in de huidige situatie het aangewezen is het pakket lopende maatregelen aan te houden.

Lopende maatregelen blijven van kracht

Telewerk
Telewerk blijft verplicht, minstens vier dagen per week. Per week kan er maximaal één terugkeermoment waarbij men te allen tijde een maximale personeelsbezetting van 20% respecteert.
Teambuildingsen andere activiteiten zoals met fysieke aanwezigheid op de arbeidsplaats, zowel binnen als buiten, blijven verboden.

Samenkomsten, activiteiten en evenementen 
De huidige beperkingen of sluitingen van bepaalde samenkomsten, activiteiten en evenementen - bijvoorbeeld in de horeca, het nachtleven of in het sportieve en culturele leven – blijven van kracht. 

Onderwijs
Het Overlegcomité bevestigt de geplande heropening van het onderwijs vanaf 10 januari. Dit betekent opnieuw volledig contactonderwijs voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs, en het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij moeten de volgende preventieve maatregelen gerespecteerd worden:

 • permanent inzetten op ventilatie,
 • mondmaskerplicht vanaf 6 jaar,
 • respect voor de test- en quarantaineregels. Zo zullen klassen gesloten worden gesloten vanaf 4 besmettingen (kinderen met symptomen), 
 • vergaderingen blijven digitaal plaatsvinden
 • het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes (studie, refter, ...) wordt maximaal vermeden,
 • ééndaagse uitstappen zijn toegelaten conform de geldende regels in de samenleving,
 • extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort.

Er wordt een oproep gedaan aan ouders om kinderen zoveel mogelijk te zelftesten.
Wat het hoger onderwijs betreft, nodigt het Overlegcomité de ministers van Onderwijs uit om samen met het onderwijsveld na te gaan op basis van welke (bijkomende) preventieve maatregelen het hoger onderwijs georganiseerd wordt vanaf 10 januari.

Test- en quarantaineregels 
Het Overlegcomité neemt akte van de beslissing van de ministers van Volksgezondheid die op basis van de laatste wetenschappelijk informatie over de omikronvariant het test- en quarantaine beleid gewijzigd hebben en dit met ingang vanaf 10 januari. 
In dit nieuwe test- en quarantainebeleid neemt het belang van zelftesten toe. Zelftesten zijn beschikbaar in de supermarkt en de apotheek. Voor mensen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming is de zelftest in de apotheek beschikbaar aan 1 euro (max. 4 zelftesten per persoon per 14 dagen).

Middellangetermijnstrategie en coronabarometer

Het Overlegcomité heeft zich ook gebogen over het voorbereidende werk van het COVID-19 Commissariaat met betrekking tot een middellangtermijnstrategie en het ontwerp van coronabarometer. Aan het COVID-19 Commissariaat werd gevraagd om de barometer verder te verfijnen en uit te werken.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-bespreekt-omikron-lopende-maatregelen-blijven-van-kracht

 

Update 22/12 - Overlegcomité verscherpt preventieve gezondheidsmaatregelen tegen omikronvariant

Het Overlegcomité heeft op 22 december de epidemiologische situatie in ons land besproken en stelt vast dat de omikronvariant aan een snelle opmars bezig is. Daarom kiest het Overlegcomité voor een aanpak van voorzichtigheid en scherpt het met ingang van zondag 26 december de beschermingsmaatregelen aan.

Meer info: https://www.brecht.be/nieuws/overlegcomit%C3%A9-verscherpt-preventieve-g...

 

Update 17/12 - Vaccinatiecentrum Voorkempen schakelt versnelling hoger en prikt ook tussen kerst en nieuw

Nu de wachttijd tussen de tweede dosis van het Pfizer vaccin en de boosterprik eveneens verkort is tot vier maanden, opent het vaccinatiecentrum in Malle toch de deuren tussen kerst en nieuw. 8000 inwoners uit de Eerstelijnszone mogen dan langskomen voor hun derde prik.

Meer info:  Vaccinatiecentrum Voorkempen schakelt versnelling hoger en prikt ook tussen kerst en nieuw

 

Update 03/12 - Overlegcomité verlaagt leeftijd mondmaskerplicht, beperkt binnenactiviteiten en beslist over onderwijspakket

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie in ons land besproken. Om de druk op de zorg te verminderen werd beslist om binnenactiviteiten te beperken, de kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs vervroegd te laten ingaan op 20 december en in de middelbare scholen over te schakelen op hybride onderwijs. Mensen wordt ook gevraagd sociale contacten binnen zoveel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal besmettingen verder is toegenomen. Ook de nieuwe ziekenhuisopnames en de ziekenhuisbelasting is verder toegenomen. Vier op tien bedden op intensieve zorg zijn vandaag ingenomen door coronapatiënten op een moment dat 220 bedden gesloten zijn door uitval van zorgpersoneel. Het reproductiegetal zit nog steeds boven de 1 waardoor de epidemie nog groeit, net als de belasting op de zorg.

Om het hoge aantal besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg zo snel mogelijk tot een haalbaar niveau terug te brengen, heeft het Overlegcomité de volgende beslissingen genomen:

Mondmaskerplicht vanaf zes jaar
Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

Sociale contacten beperken
Het is sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Het gebruik van zelftesten is aangeraden.

Kinderen en onderwijs
De kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs wordt met een week vervroegd en zal ingaan op 20 december. 

Het middelbaar onderwijs wordt onder hybride vorm georganiseerd tot de examenperiode. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen kan het afstandsonderwijs in de school georganiseerd worden.

Verder gaat er vanaf 6 december een pakket maatregelen in dat de schoolomgeving veiliger moet maken:

 • Verplichte CO2-meters in elke klas en in ruimtes waar veel mensen samenkomen.. 
 • Nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen.
 • Algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar. 
 • Verbod op alle buitenschoolse activiteiten. 
 • Aanbeveling aan de ouders om hun kinderen regelmatig  te (zelf)testen.

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs.

Er wordt contactonderwijs voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen – zeker in het buitengewoon onderwijs. De ministers van Onderwijs bepalen de nadere modaliteiten.

De taskforce Vaccinatie zal snel voortgang maken met de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar, gezien het belang van vaccinatie voor de epidemiologische uitdagingen in het onderwijs.

Private bijeenkomsten binnen
Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde  activiteiten, maar met uitzondering van:

 • sport, 
 • private bijeenkomsten  thuis of in een klein toeristisch logies, 
 • huwelijken en uitvaarten. 

Publieke evenementen binnen
Evenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan vanaf zaterdag 4 december.

Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

 • een maximum van 200 bezoekers, 
 • zittend, 
 • met mondmasker,
 • het gebruik van het Covid Safe Ticket  vanaf 50 bezoekers.

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

Publieke evenementen buiten
Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’. 
Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren.

Telewerk
De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week. Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

Horeca
De openingsuren in de horeca zijn beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23.00 uur.

Sportwedstrijden binnen
Sportieve wedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 4 december 2021. Het Overlegcomité zal in de week van 20 december de epidemiologische situatie opnieuw evalueren.
Het Overlegcomité wijst erop dat burgemeesters ten allen tijde de lokale verantwoordelijkheid hebben om evenementen die een epidemiologisch risico vormen, na overleg met de bevoegde gezondheidsinstanties te annuleren.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-verlaagt-leeftijd-mondmaskerplicht-beperkt-binnenactiviteiten-en-beslist

 

Update 02/12 - Vaccinatiecentrum Voorkempen blijft prikken tot en met april 2022

Op het Overlegcomité van 26 november 2021 werd beslist om alle 18-plussers een boosterprik van het COVID-19-vaccin aan te bieden. Daarom zal het vaccinatiecentrum Voorkempen in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle al zeker open blijven tot en met april 2022.

Mobiele opstelling
Om de capaciteit van het vaccinatiecentrum te behouden en de werking van het Provinciaal Vormingscentrum te blijven garanderen, wordt het vaccinatiecentrum omgebouwd tot een mobiele opstelling. Deze kan eenvoudig opgebouwd en afgebroken worden, zodat de polyvalente zaal ook ter beschikking staat voor groepen die er gebruik van willen maken.

Van 23 december tot en met 3 januari zal het vaccinatiecentrum dan ook gesloten zijn om over te schakelen naar de nieuwe, mobiele opstelling. Vanaf dinsdag 4 januari worden de vaccinaties opnieuw opgestart naargelang de beschikbare dagen. De sluiting van het vaccinatiecentrum zal echter geen effect hebben op de planning van de vaccins. U krijgt de mogelijkheid om op relatief korte termijn – eind februari, begin maart – uw boosterprik te halen.

Wie, wat, wanneer
De volgende weken wordt de capaciteit van de vaccinaties serieus opgeschaald. De eerstelijnszone wil zo meer dan de helft van de 18-plussers (zo’n 86.000) de kans geven om voor Kerstmis een boosterprik te halen.

Afhankelijk van het type vaccin dat u kreeg voor uw eerste prik(ken), wordt de datum van uw boosterprik bepaald:

 • voor Johnson & Johnson is dit minstens twee maanden na de eerste (en enige) prik;
 • voor AstraZeneca is dit vier maanden na de tweede prik;
 • voor Pfizer en Moderna is dit zes maanden na de tweede prik.

Ongeacht het type vaccin dat u kreeg voor uw eerste en tweede prik, wordt de boosterprik enkel gegeven met het Pfizer- of Moderna-vaccin.

Net zoals bij het eerste vaccin, ontvangt u eerst een uitnodiging per post of digitaal via Mijn Burgerprofiel, e-health of Mijn Gezondheid. Voor het boostervaccin wordt u uitgenodigd vanaf 7 dagen voor het verstrijken van de periode van twee, vier of zes maanden.

Let op! Momenteel zijn er phishing-mails in omloop die zich voordoen als uitnodigingen voor vaccinatie. Uw echte uitnodiging komt van cov19-vaccin@doclr.be en krijgt u niet alleen via mail, maar ook per post en in uw burgerprofiel.

Van 23 december tot en met 3 januari is het vaccinatiecentrum Voorkempen gesloten. Het callcenter is gesloten van 23 december tot en met 2 januari. Vanaf 3 januari kunt u hier met uw vragen opnieuw terecht. Toch nog een vraag gedurende de sluitingsperiode? Neem dan zeker een kijkje op  www.laatjevaccineren.be.