Bezoek secundaire school

Bezoek secundaire school

Op deze webpagina vind je meer informatie over je schoolbezoek aan het Kempisch Museum.

Welkom klas!

  • Brecht en zijn humanisten

Wie humanisme zegt, denkt aan Da Vinci, Galilei, Erasmus, Mercator, Dodoens, ...
Maar er waren natuurlijk nog veel meer humanisten, van wie we de namen niet kennen -zelfs al komen ze uit eigen streek- en die ondanks hun verdienstelijk werk, de schoolboekjes niet hebben gehaald.

Het Kempisch Museum bewaart documentatie over vier humanisten, die in Brecht zijn geboren. Custos, Mudaeus, Lessius, jonker van der Noot, zij waren in hun tijd en binnen hun vakgebied toonaangevende figuren.

De 450ste verjaardag van het overlijden van een van hen, jurist Gabriel Mudaeus (+1560), werd in Brecht herdacht met onder andere een tentoonstelling in het Kempisch Museum. Deze tentoonstelling was voor de medewerkers van het Kempisch Museum de aanleiding om de Brechtse humanisten eens extra in de kijker te zetten.
 

  • Lespakketten

Aangezien het humanisme ook aan bod komt binnen de eindtermen van het secundair onderwijs, werden twee lespakketten rond de Brechtse humanisten samengesteld, speciaal voor de leerlingen. Deze lespakketten zijn gebaseerd op de vaste collectie rond het humanisme van het museum. Daardoor kunnen deze lessen heel het jaar door gebruikt worden en naar wens aangevuld worden met of vervangen worden door een bezoek aan het museum.  De inleiding op dit onderwerp krijg je via een hedendaagse mediapresentatie.

Info voor leerkrachten
Achtergrond voor de leerkrachten
les versie 1
les versie 2

  • Doelstellingen

DS'en uit het LP 3de graad waaraan gewerkt kan worden:

  1. DS 13: de mogelijkheden van culturele vrijetijdsbesteding verkennen
  2. DS 1: zelfstandig en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie vinden
  3. DS 2: zelfstandig en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie selecteren
  4. DS 3: inzien dat er verbanden bestaan tussen verleden en heden
  5. DS 20: functioneel schrijven - creatieve teksten
  • Doelgroepen

Leerlingen van de derde graad.

Er zijn twee versies van het lespakket beschikbaar: een voor de geschiedenisles en een voor de lessen PAV. Ieder pakket bevat informatie over elk van de vier belangrijke Brechtse humanisten met documentatie, opdrachten en vragen. Voor de leerkrachten is er uitvoerige achtergrondinformatie beschikbaar.