Bedrijven krijgen steun voor hoge energiekosten en energietransitie

Om gezonde bedrijven die lijden onder de gestegen energieprijzen te steunen en zo de werkgelegenheid, de productie en de koopkracht van de werknemers op peil te houden,
heeft de Vlaamse Regering een steunpakket voor ondernemingen uitgewerkt.

Het pakket komt neer op een tweesporenaanpak waarbij:

  1. de toegenomen energiekost wordt gecompenseerd en de overbruggingslening wordt uitgebreid.
  2. Een impulsprogramma om de energietransitie bij bedrijven te versnellen.

Over hoeveel steun het gaat, welke bedrijven in aanmerking komen en welke voorwaarden er aan gekoppeld worden, vind je hier.