Bedrijfsafval verplicht in transparante zakken vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 moeten bedrijven verplicht overschakelen op transparante zakken voor hun restafval.
Zo kunnen de inzamelaars makkelijk en snel controleren op sorteerfouten.
De verplichting geldt alleen voor bedrijfsrestafval dat wordt aangeboden in containers, niet voor de selectief ingezamelde afvalstromen.
Welke afvalstromen bedrijven allemaal selectief moeten inzamelen, lees je op de OVAM-website

Meer info