Aanvraag: Machtiging van de burgemeester tot het verbranden van bedrijfsgebonden plantaardige afvalstoffen in open lucht