Aankoopsuggestie bibliotheek

Persoonlijke gegevens
Dit is het nummer achteraan op je lidkaart en bestaat uit zeven cijfers.
Gegevens van het werk
Nummer van de barcode. Bijvoorbeeld: 012345678910.