Aangifteformulier: belasting terreingerelateerd logies

Elke uitbater van een toeristisch logies waar op een afgebakend terrein wordt gekampeerd of verbleven in verplaatsbare of niet-verplaatsbare verblijven moet een aangifte doen van het aantal plaatsen dat hij op 1 januari van het aanslagjaar bezit, ongeacht of deze plaatsen gebruikt zijn of niet. Deze aangifte moet eenmaal worden ingevuld en zal als basis dienen voor de jaren nadien, voor zover er geen wijzigingen aan het aantal plaatsen worden doorgevoerd. Bij elke wijziging moet de uitbater een nieuwe aangifte indienen.

Algemene gegevens
Toeristische logies
Is het terrein maximaal 6 maanden per jaar geopend: